Účetní závěrka 2018

seminář

Základní info

Určeno: pro pracovníky finančního oddělení

Cíl/Anotace: Seznámit účastníky s jednotlivými kroky v rámci sestavení účetní závěrky za účetní období roku 2018 a současně uvést plánované/schválené novinky na rok 2019. Výklad je doplněn příklady z praxe.

Program semináře:  

Přihlásit se můžete prostřednictvím formuláře ZDE

  • Co je to účetní závěrka a účetní uzávěrka
  • Procházení jednotlivých kroků v rámci sestavení účetní závěrky – inventarizace účtů majetku a závazků, dohadné položky vs. rezervy, časové rozlišení, účtování rezervy na daň z příjmů vs. daně z příjmů, kalkulace a účtování o odložené dani, atd.
  • Povinné vs. dobrovolné dokumenty v rámci sestavení účetní závěrky (státní výkazy, příloha k účetní závěrce, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích, výroční zpráva – zkrácený vs. plný rozsah sestavení účetní závěrky
  • Změny v rámci sestavení dokumentů k účetní závěrce mezi rokem 2017 a 2018
  • Plánované a již schválené novinky na rok 2019
  • Diskuse/otázky

Jak se přihlásit? 

Pomocí online formuláře ZDE

Pro studenty platí zvýhodněná cena počítaná jako 75% sleva z ceny tutorialu po zadání slevového kódu TSTUDENT18. Prosíme studenty, ať donesou na kurz potvrzení o studiu k nahlédnutí (stačí platný ISIC).

V ceně semináře je zahrnuto malé občerstvení.

Účetní závěrka 2018

Vybraný termín:

 Praha
09:00 – 12:00 hod.

Cena
1200 Kč + 21 % DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.