Třetí země • obchod a služby • daňově, účetně, celně v podmínkách roku 2024 • prezenčně i on-line

Kurzem Vás provede ZDRAŽIL Vladimír Ing.

Základní info

Určeno pro: účetní a pracovníky oddělení obchodu a služeb se třetími zeměmi

Cíl: Problematika obchodu a služeb vůči třetím zemím. Tj. dovoz s důrazem na účtování přijatých daňových dokladů, navržení do vhodného celního režimu a metodika výpočtu celní hodnoty a základu pro výpočet DPH. Vývoz s důrazem na prokázání osvobození od DPH včetně naplnění povinností vývozu stanovené celními předpisy. Služby s důrazem na účtování vydaných a přijatých faktur a uplatnění DPH. Cizí měny.

Program semináře:

  • vývoz zboží • důkazy nutné pro prokázání osvobození od DPH dle paragrafu 66 • stanovení přepravních podmínek pro potřeby osvobození • e-vývoz, VDD, MRN – klíčové dokumenty pro prokazování vývozu, vývoz zboží přes elektronická rozhraní • neobvyklé obchodní modely a jejich řešení
  • dovoz zboží • odlišnosti u dovozu zboží plátcem a neplátcem s důrazem na osobu správce daně z dovozu a účtování u dovozce • stanovení přepravní podmínky a její vliv na celní hodnotu a základ DPH z dovozu • celní režimy v závislosti na typech smluv uzavíraných se subjekty ze třetích zemí • dovoz prostřednictvím elektronického rozhraní • účtování přijatých faktur za dovoz
  • poskytnuté služby do třetích zemí • uplatnění DPH u jednorázových a víceletých smluv • služby dle paragrafu 9 a 10 ZDPH • vykazování v přiznání k DPH a účtování služeb
  • přijaté služby ze třetích zemí • časové souvislosti u stanovení data povinnosti přiznat daň • uplatnění faktur za přijaté služby v přiznání k DPH a kontrolním hlášení • dlouhodobé smlouvy – DPPD, účtování přijatých služeb ze třetích zemí, kurzy v účetnictví atd.
  • diskuze a odpovědi na dotazy

Třetí země • obchod a služby • daňově, účetně, celně v podmínkách roku 2024 • prezenčně i on-line

Vybraný termín:

10.6.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2 306 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a jedna ? Součet zapište číslicemi.