Transformace účetního VH na daňový

kurz

Základní info

Ucelený rozbor postupu transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ v návaznosti na úpravu § 23 zákona o daních z příjmů. On-line seminář je určen
odborníkům zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe.
Cílem semináře je
ucelený rozbor postupu transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ v návaznosti na úpravu § 23 zákona o daních z příjmů.
Obsah semináře:
rozbor případů, kdy je nutné zvýšit základ daně,
snížení základu daně (povinné nebo dle rozhodnutí poplatníka),
položky, které se do základu daně nezahrnou,
vysvětlení vzájemných vazeb a příklady postupu,
vazba na řádky daňového přiznání právnických osob.
K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.Ucelený rozbor postupu transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ v návaznosti na úpravu § 23 zákona o daních z příjmů. On-line seminář je určen
odborníkům zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe.
Cílem semináře je
ucelený rozbor postupu transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ v návaznosti na úpravu § 23 zákona o daních z příjmů.
Obsah semináře:
rozbor případů, kdy je nutné zvýšit základ daně,
snížení základu daně (povinné nebo dle rozhodnutí poplatníka),
položky, které se do základu daně nezahrnou,
vysvětlení vzájemných vazeb a příklady postupu,
vazba na řádky daňového přiznání právnických osob.
K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Transformace účetního VH na daňový

Vybraný termín:

 Praha

Cena
490.- Kč bez DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.