Svěřenské fondy pro pokročilé z pohledu transakčních, daňových a legislativních konsekvencí včetně příkladů

Kurzem Vás provede Ing. Tomáš Pacovský

Tomáš Pacovský, je poradce s více jak 15-ti letou praxí, se zaměřením na daňovou oblast. V roce 2015 se stal Partnerem PKF APOGEO Group. Aktivně se…

Kurzem Vás provede Ing. Pavel Postl

Pavel je odpovědný za projektový management, návrhy a realizaci tuzemských i mezinárodních struktur a transakcí. Pavel nastoupil do skupiny PKF APOGEO…

Kurzem Vás provede Mgr. Petr Oulík

Nejdříve působil jako notář v Mělníku (2016 až 2018), aktuálně sídlí v kanceláři na Praze 1. Má bohaté zkušenosti s notářskými službami spojenými se…

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři budete seznámeni s našimi zkušenostmi se svěřenským fondem a jeho fungováním v podmínkách české legislativy, zejména s praktickou zkušeností s jeho vznikem a správou. Věnovat se budete také konkrétním právním, daňovým a účetním otázkám a dále též jednotlivými aktérům a jejich rolím ve svěřenském fondu. Nastíněny budou výhody a nevýhody svěřenského fondu, praktické zkušenosti a limity při zakládání.


Zamysleli jste se nad tím, komu a jak předáte úspěšnou rodinnou firmu a chcete mít jistotu, že přežije po generace?

Chcete vyčlenit vydělané finance pro své děti, připravit jim vhodné zázemí a start v počátcích dospělosti?

Určeno pro

Seminář je určen širší veřejnosti (podnikatelská sféra – fyzické i právnické osoby) s významným portfoliem aktiv, kteří mají zájem se dozvědět praktické informace spojené s institutem tzv. svěřenského fondu. Zejména však ty, kteří o jeho pořízení uvažují či jej dokonce „mají“ nebo ty, kteří se o fond již starají či se budou starat (správci, banky, další poradci).

Obsah kurzu

Svěřenský fond – rekapitulace – aneb, co byste již měli vědět:

• podstata svěřenského fondu,

• právní úprava,

• aktéři (zakladatel, svěřenský správce, obmyšlení).


Fungování svěřenského fondu a současná praxe:

• vznik svěřenského fondu,

• statut svěřenského fondu,

• doba trvání svěřenské správy,

• vyčlenění majetku a jeho správa (včetně otázek ochrany věřitele, zakladatele),

• plnění obmyšlenému vs. plnění účelu svěřenského fondu (včetně metod právního štítu),

• dohled nad správou,

• zánik správy.


Transakční a daňové souvislosti:

• účetní a daňové aspekty (registrace k dani, odpisy majetku, DPH atd.),

• zdanění při vyčlenění majetku,

• zdanění příjmu obmyšleného,

• očekávaný vývoj (daně, registry, evidence atd.).


Modelové příklady:

• ochrana před nečekaným výpadkem společníka a řešení nástupnictví,

• ochrana majetku – rodinná aktiva,

• alternativa uspořádání SJM,

• náhradní obmyšlení a odkazy neziskovým organizacím.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Svěřenské fondy pro pokročilé z pohledu transakčních, daňových a legislativních konsekvencí včetně příkladů

Vybraný termín:

28.11.2022  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a pět ? Součet zapište číslicemi.