Stanovení převodních cen u finančních transakcí

Kurzem Vás provede Ing. Tomáš Drtina

Vystudoval VŠE v Praze, obor Finance a úvěr. Má bohaté zkušenosti ze soukromé sféry v bankovnictví a dlouhodobě pracoval jako daňový poradce se…

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři budete seznámeni s principy stanovení převodních cen u vnitroskupinových úvěrů a zápůjček, cash-poolingových struktur, finančních záruk a zajišťovacích operací.


V únoru 2020 vydala Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj Pokyny k převodním cenám v oblasti finančních transakcí uskutečňovaných mezi spojenými podniky. Směrnice OECD o převodních cenách byla poprvé aktualizována tak, aby obsahovala pokyny týkající se aspektů převodních cen v oblasti finančních transakcí uskutečňovaných mezi spojenými podniky, které by měly přispívat k jednotnosti při uplatňování převodních cen a pomáhat předcházet sporům o převodních cenách a dvojímu zdanění.

Určeno pro

Seminář je určen zejména finančnímu a ekonomickému managementu, hlavním účetním a daňovým poradcům; a dalším pracovníkům, do jejichž pracovní agendy firemní finance, daně a transferové ceny spadají, a kteří mají odpovědnost za jejich správné nastavení.

Obsah kurzu

Kapitola X. Směrnice OECD o převodních cenách.


Stanovení převodních cen u vnitroskupinových úvěrů a zápůjček:

• dluhová kapacita dlužníka, překlasifikace úvěru na vklad do kapitálu,

• úvěrový rating dlužníka, skupiny, konkrétního finančního nástroje,

• implicitní podpora skupiny,

• metody ocenění vnitroskupinových úvěrů a zápůjček: – metoda CUP, – náklady financování, – swapy úvěrového selhání (CDS), – ekonomické modelování,

• nabídky bank.


Stanovení převodních cen u cash-poolingových struktur:

• druhy cash-poolingových struktur,

• benefity plynoucí z využívání cash-poolingových struktur,

• stanovení odměny cash-pool leadera,

• nastavení kreditních a debetních úrokových sazeb,

• dlouhodobá pozice účastníků cash-poolingových struktur,

• rozdělení ostatních benefitů.


Stanovení převodních cen u zajišťovacích operací:

• vymezení základních typů zajišťovacích operací – forwardy, swapy, futures a opce,

• základní typy struktur provádění zajišťovacích operací,

• oceňování zajišťovacích operací,

• alokace zisků a ztrát souvisejících se zajišťovacími operacemi.


Finanční záruky:

• rozdíl mezi implicitní a explicitní zárukou,

• ekonomický přínos finanční záruky – poskytnutí úvěru, lepší úroková sazba, přístup k větší jistině,

• metody oceňování finančních záruk: – výnosová metoda, – nákladová metoda, – ocenění očekávané ztráty, – metoda kapitálové podpory.


Judikatura NSS ve vztahu ke stanovení převodních cen u finančních transakcí.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Stanovení převodních cen u finančních transakcí

Vybraný termín:

20.6.2023  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Online
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a sedm ? Součet zapište číslicemi.