Společenství vlastníků jednotek • účetnictví, daň z příjmů a odměňování v roce 2023/2024

Kurzem Vás provede KÜNZELOVÁ Božena Ing.

Základní info

Určeno pro: všechny, kteří se zabývají a řeší problematiku účtování a daní společenství vlastníků bytových jednotek

Účetnictví společenství vlastníků

 • Právní předpisy
 • Náklady na správu domu a pozemku
 • Opravy • údržba a technické zhodnocení společných částí
 • Náklady vlastní správní činnosti
 • Náklady a výdaje na plnění poskytovaná s užíváním bytů v domě s byty („služby“) včetně záloh a vyúčtování služeb
 • Příjmy společenství vlastníků x příjmy jednotlivých vlastníků jednotek
 • Příspěvek na správu domu a pozemku • zálohový • výnosový
 • Úroky z vkladu a účtu
 • Dotace
 • Dary
 • Pojistné plnění
 • Úroky z prodlení a smluvní sankce
 • Příjmy ze společných částí
 • Výsledek hospodaření
 • Fondy
 • Úvěry
 • Majetek

Daň z příjmů společenství vlastníků

 • Právní předpisy
 • Registrace k dani
 • Povinnost podat daňové přiznání včetně formy podání
 • Oznamovací povinnost • výjimka
 • Výnosy společenství vlastníků
 • Příjmy, které nejsou předmětem daně
 • Příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně
 • Příjmy osvobozené od daně
 • Ostatní příjmy
 • Náklady společenství vlastníků

Odměňování ve společenství vlastníků

 • Diskuze • odpovědi na dotazy

Společenství vlastníků jednotek • účetnictví, daň z příjmů a odměňování v roce 2023/2024

Vybraný termín:

25.10.2023  Moravskoslezský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
1 892 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a jedna ? Součet zapište číslicemi.