Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled včetně praktických příkladů a postupů

Kurzem Vás provede RNDr. Ivan Brychta

Lektor daňových a účetních kurzů ve společnosti 1. VOX

Základní info

Cíle kurzu

Cílem první části semináře je seznámení s postavením SVJ, jeho charakterem, okamžikem a způsoby jeho vzniku. Zároveň budou vysvětlena práva a povinnosti vlastníků jednotek, způsob fungování společenství vlastníků jednotek a případných dalších forem správy jednotek.
Budou podány informace o novele občanského zákoníku č. 163/2020 Sb., která nabývá účinnosti 1. 7. 2020 a poměrně rozsáhle právě do oblasti bytového spoluvlastnictví zasahuje.
První část semináře se dotkne i otázek vymáhání nároků společenství vlastníků vůči vlastním členům, zejména nároků peněžitých.
Ve druhé části semináře budete seznámeni s daňovými a účetními souvislostmi fungování SVJ a se souvisejícími povinnostmi ve vztahu ke správci daně. Přínosem může být komplexní pohled na daňovou a účetní problematiku jak z pohledu samotného SVJ (jeho statutárních orgánů), tak z pohledu jednotlivých vlastníků, praktické ukázky některých postupů na příkladech nebo zdůraznění aktuálních výkladů a novinek pro rok 2020 ve vztahu k probírané problematice.

Určeno pro

Seminář je určen vlastníkům bytových a nebytových jednotek, funkcionářům SVJ, správcovským firmám, firmám vedoucím účetnictví SVJ, pracovníkům finančních ústavů úvěrujících nemovitosti, notářům a advokátům apod.

Obsah kurzu

9:00–12:30 • Právní pohled • Mgr. Kateřina Horáková
• bytové spoluvlastnictví obecně, typy jednotek,
• prohlášení o rozdělení domu na jednotky, změny a opravy prohlášení,
• vznik SVJ a jeho činnost,
• orgány SVJ a rozhodování,
• práva a povinnosti vlastníků jednotek,
• vymáhání nároků vůči vlastníkům jednotek,
• aktuality z legislativy týkající se SVJ.

Diskuze a zodpovězení dotazů.

13:30–18:00 • Účetnictví, daň z příjmů, DPH • RNDr. Ivan Brychta
• společenství vlastníků jednotek v pozici účetní jednotky,
• předpisy vztahující se k účetnictví SVJ,
• kdy se stává SVJ účetní jednotkou,
• rozsah vedení účetnictví SVJ a hlavní účetní zásady,
• směrná účtová osnova,
• vybrané účetní operace SVJ (evidence dlouhodobých záloh na opravy, služby účtované vlastníkům, účtování o opravách a technickém zhodnocení, ve vztahu k úvěrům a dotacím aj.),
• daně (otázka registrace SVJ k daním, princip zdaňování příjmů, závislá činnost ve vztahu k daním, problematika DPH),
• daňové problémy vlastníků jednotek (ve vztahu k daním z příjmů, k dani z nemovitých věcí), • vyúčtování služeb, přeúčtování – daňový režim,
• aktuální výklady, novinky v daních a účetnictví v roce 2020 (v návaznosti na aktuální vývoj legislativy),
• diskuze a zodpovězení dotazů.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled včetně praktických příkladů a postupů

Vybraný termín:

18.6.2020  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a deset ? Součet zapište číslicemi.