Specialista na účetnictví II (pokročilý)

Kurzem Vás provede Ing. Ivana Zatloukalová

Základní info

Pro koho je určen tento vícedenní seminář

Seminář je určen pracovníkům účtáren, kteří vedle vedení účetnictví sestavují účetní závěrky, daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob. Pro účetní, kteří účetní závěrku připravují, pro vedoucí pracovníky finančních útvarů. Pro studenty středních a vysoký škol k doplnění jejich studia.
Výhody tohoto vícedenního semináře

Výhodou vícedenního semináře je, že si problematiku účetnictví osvojíte postupně, a tím bude dosaženo intenzivnějšího prohloubení znalostí. Vše je doprovázeno příklady z praxe.

Seminář Vám umožní proniknout do této náročné problematiky do hloubky a závěrečným testem si ověříte její zvládnutí. Po úspěšně zdolaném testu získáte certifikát. Závěrečný test není povinný, pokud se ho nebudete chtít zúčastnit, obdržíte osvědčení o absolvování semináře.

Po dobu června mají účastníci k dispozici on-line knihovnu Účetnictví profi.
Obsah

17. 6. 2024 (pondělí)
* Principy účtování a specifikace účtování v jednotlivých účetních třídách – dlouhodobý majetek nehmotný, hmotný, finanční, zásoby, finanční majetek, závazkové vztahy, kurzové rozdíly, přímé a nepřímé daně, časové rozlišení, vlastní kapitál, změny základního kapitálu, rezervy a další.
* Metody účetnictví – zachycování procesů v účetnictví

18. 6. 2024 (úterý)
* Hospodářský výsledek – optimalizace hospodářského výsledku – výpočet hospodářského výsledku před a po zdanění, rozbor položek zvyšující a snižující základ daně, základ daně, slevy na dani, výpočet splatné a odložené daně, sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, výroční zpráva, zveřejňování účetní závěrky
* Závěrečný test (nepovinný)

Výuka probíhá každý den od 9 do 16 hodin (hodinová pauza na oběd + 2 x 15 minut na občerstvení).

Specialista na účetnictví II (pokročilý)

Vybraný termín:

17.6.2024 –  18.6.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a deset ? Součet zapište číslicemi.