Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Specialista na IFRS

Základní info

Oblast Mezinárodních standardů pro účetní výkaznictví (IFRS) je poměrně komplexní a její studium a plné porozumění vyžaduje značnou část času. Navíc v oblasti IFRS dochází v letech 2018 a 2019 k řadě podstatných změn, v účinnost vstupuje několik důležitých standardů.

Kombinovaná forma prezenčního a domácího studia ve vícedenním semináři poskytne solidní základ k účtování a vykazování podle IFRS. Na semináři se účastníci seznámí nejen se základy IFRS, ale i se složitějšími příklady rozdílů mezi českými účetními předpisy a IFRS. Na praktických příkladech, které si zpracují doma, si osvěží probíranou látku a zkusí si připravit řešení případů, které mohou následně použít ve své denní praxi.

Semináře pokryjí všechny základy IFRS, včetně oblasti majetku, jeho odepisování, znehodnocení. Součástí budou i všechny nově platné standardy: IFRS 9 – Finanční nástroje, IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky a IFRS 16 – Leasingy. Standard IFRS 9 bude pokryt v rozsahu obvyklém pro podnikatelské subjekty. Všechny oblasti budou demonstrovány na příkladu komplexní účetní závěrky konkrétní akciové společnosti. Součástí seminářů nebude řešení konsolidace účetní závěrky.
Obsah

2. 4. 2019

Úvod k IFRS
* Vazba na české účetnictví
* Vydávání standardů

Koncepční rámec
* Základní definice v IFRS
* Základní rozdíly ve srovnání s českým účetnictvím

IAS 1 – Prezentace účetní závěrky
* Účetní závěrka podle IFRS – praktický příklad aplikace

Základní standardy v oblasti majetku
* IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení
* IAS 38 – Nehmotná aktiva
* IAS 40 – Investice do nemovitostí

15. 4. 2019

Další standardy v oblasti majetku
* IAS 36 – Snížení hodnoty aktiv
* IAS 23 – Výpůjční náklady
* IFRS 5 – Stálá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti
* IAS 17 – Leasing
* IFRS 16 – Leasingy
* IAS 37 – Rezervy podmíněná aktiva a závazky

Standardy z ostatních oblastí
* IAS 2 – Zásoby
* IAS 21 – Dopady změn směnných kurzů cizích měn
* IAS 12 – Daně ze zisku
* IAS 18 – Výnosy

29. 4. 2019
* IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky
* IAS 8 – Účetní politiky, změny v účetních odhadech a chyby
* IAS 19 – Zaměstnanecké požitky
* IFRS 2 – Úhrady vázané na akcie
* IAS 33 – Zisk na akcii
* IAS 7 – Výkaz o peněžních tocích

13. 5. 2019
* IFRS 9, IAS 32, 39, IFRS 7 – Finanční nástroje
* IFRS 13 – Reálná hodnota
* Test, za jehož úspěšné vyplnění získáte certifikát specialisty na IFRS

Poznámka: V průběhu celého kurzu bude výklad demonstrován na praktických příkladech. Z tohoto důvodu je vhodné, aby účastníci měli k dispozici kalkulačku či mobilní telefon s kalkulačkou, která umožňuje odmocnění.

Data, ve kterých se budou semináře konat:

2. 4., 15. 4., 29. 4., 13. 5. – 9-16 hod.
Pro koho je určen tento vícedenní seminář

Seminář je určen všem, kteří sestavují nebo potřebují sestavovat účetní závěrku podle IFRS, připravují výkazy pro mateřskou společnost v souladu s IFRS nebo těmto datům potřebují rozumět a analyzovat je. Seminář je vhodný zejména pro začínající a mírně pokročilé.
Výhody tohoto vícedenního semináře

Výhodou vícedenního semináře je, že si problematiku IFRS osvojíte postupně a tím si vybudujete pevné základy. Po každém absolvovaném dni dostanete komplexní příklad k procvičení pro samostatné studium. V případě potřeby si můžete všechny nejasnosti prodiskutovat s lektorkou během dalšího semináře.

Kombinace prezenčního a distančního studia vám umožní proniknout do této náročné problematiky do hloubky a závěrečným testem si ověříte její zvládnutí.

Po absolvování kurzu, včetně závěrečného testu, budete specialistou na IFRS, na což získáte certifikát.

Specialista na IFRS

Vybraný termín:

2.4.2019  Praha

Cena
22900 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a devět ? Součet zapište číslicemi.