Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti

Základní info

Odborný program semináře:
* Právní část
- podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích, způsoby jeho určení (přednostní podíl, variabilní podíl, podíl závislý na práci pro společnost či rozhodnutí valné hromady, pevný podíl, podíly / akcie bez podílu na zisku, podíl na zisku či jiných vlastních zdrojích třetích osob),
- rozdělování a výplata zisku a jiných vlastních zdrojů (bilanční předpoklady – včetně časových hledisek, test insolvence, rizika spojená s obcházením těchto pravidel a možné formy takového obcházení – dle zákona i judikatury),
- nepeněžitý podíl na zisku,
- příplatky do vlastního kapitálu, jejich přípustné druhy a vracení,
- přiznání, výplata a vypořádání (vracení) záloh na podíly na zisku (nepeněžitá záloha?),
- úhrada ztráty z vlastních zdrojů vytvořených v aktuálním účetním období,
- vypořádací podíl, způsob jeho určení a výplata,
- efektivní snížení základního kapitálu,
- rizika spojená s převody podílů / akcií ve vztahu k tvorbě či distribuci vlastních zdrojů.
* Daňové a účetní souvislosti budou doplňovány průběžně v návaznosti na právní výklad. Přitom se seminář zaměří zejména na:
- zdanění výplaty podílu na zisku podle osoby příjemce,
- daňové dopady příjmu z vrácení příplatku nebo výplaty emisního ážia,
- daňové souvislosti výplaty vlastního kapitálu vzniklého přeměnou,
- nabývací cenu podílu.

Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti

Vybraný termín:

3.5.2021  Praha

Cena
2471 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a dvě ? Součet zapište číslicemi.