Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti

Základní info

Odborný program semináře:Právní část
* podíl na zisku, způsoby jeho určení (přednostní podíl, variabilní podíl, podíl závislý na práci pro společnost či rozhodnutí valné hromady, pevný podíl, podíly / akcie bez podílu na zisku, podíl na zisku třetích osob),
* rozdělování a výplata zisku a jiných vlastních zdrojů (bilanční předpoklady – včetně časových hledisek, test insolvence, rizika spojená s obcházením těchto pravidel),
* nepeněžitý podíl na zisku,
* příplatky do vlastního kapitálu, jejich přípustné druhy a vracení,
* přiznání, výplata a vypořádání (vracení) záloh na podíly na zisku (nepeněžitá záloha?),
* úhrada ztráty z vlastních zdrojů vytvořených v aktuálním účetním období,
* vypořádací podíl, způsob jeho určení a výplata,
* efektivní snížení základního kapitálu,
* rizika spojená s převody podílů / akcií ve vztahu k tvorbě či distribuci vlastních zdrojů.Daňové a účetní souvislosti budou doplňovány průběžně hned v návaznosti na právní výklad. Přitom se zaměříme zejména na:
* zdanění výplaty podílu na zisku podle osoby příjemce,
* daňové dopady příjmu z vrácení příplatku nebo výplaty emisního ážia,
* daňové souvislosti výplaty vlastního kapitálu vzniklého přeměnou,
* nabývací cenu podílu.

Rozdělení a výplata vlastního kapitálu - právní a daňové souvislosti

Vybraný termín:

2.9.2020  Praha

Cena
2471 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a dvě ? Součet zapište číslicemi.