Rezervy - účetní a daňový pohled

kurz

Základní info

Komplexní rozbor účetních a daňových pravidel a postupů pro tvorbu a rozpouštění rezerv. On-line seminář je určen
odborníkům zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe.
Cílem on-line semináře je
komplexní rozbor účetních a daňových pravidel a postupů pro tvorbu a rozpouštění rezerv.
Obsah on-line semináře:
účetní pohled na tvorbu rezerv (vymezení, podmínky tvorby a rozpouštění, příklady),
podmínky daňově účinné tvorby rezerv podle zákona o rezervách (obecné podmínky, konkrétní příklady použití se zaměřením na rezervy na opravu majetku, kdy rezervu rozpustit, výklad souvisejícího daňového režimu),
ukázka postupu (vč. souvisejícího účtování) na příkladech,
související výklady GFŘ a MF.
Komplexní rozbor účetních a daňových pravidel a postupů pro tvorbu a rozpouštění rezerv. On-line seminář je určen
odborníkům zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe.
Cílem on-line semináře je
komplexní rozbor účetních a daňových pravidel a postupů pro tvorbu a rozpouštění rezerv.
Obsah on-line semináře:
účetní pohled na tvorbu rezerv (vymezení, podmínky tvorby a rozpouštění, příklady),
podmínky daňově účinné tvorby rezerv podle zákona o rezervách (obecné podmínky, konkrétní příklady použití se zaměřením na rezervy na opravu majetku, kdy rezervu rozpustit, výklad souvisejícího daňového režimu),
ukázka postupu (vč. souvisejícího účtování) na příkladech,
související výklady GFŘ a MF.

Rezervy - účetní a daňový pohled

Vybraný termín:

 Praha

Cena
490 Kč bez DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.