Provádění inventarizací v neziskových subjektech

kurz

Základní info

V rámci videosemináře budou posluchačům představeny způsoby provádění inventarizací různých druhů majetku, dále budou vysvětleny důležité pojmy, související s inventurou a inventarizací, a pomocí příkladů z praxe budou posluchači upozorněni na časté chyby. Cílem tohoto on-line semináře je představit postup provádění inventarizace u jednotlivých druhů majetku. Výklad je doplňován praktickými příklady.
Obsah semináře:
vlastní provádění inventarizací:
nemovitého majetku svěřeného, pronajatého a vypůjčeného
pozemků
dlouhodobého majetku
zásob
podrozvahových účtů
běžných účtů
pokladny
cenin a přísně zúčtovatelných tiskopisů
pohledávek a závazků
fondů
příklady z praxe
V rámci videosemináře budou posluchačům představeny způsoby provádění inventarizací různých druhů majetku, dále budou vysvětleny důležité pojmy, související s inventurou a inventarizací, a pomocí příkladů z praxe budou posluchači upozorněni na časté chyby. Cílem tohoto on-line semináře je představit postup provádění inventarizace u jednotlivých druhů majetku. Výklad je doplňován praktickými příklady.
Obsah semináře:
vlastní provádění inventarizací:
nemovitého majetku svěřeného, pronajatého a vypůjčeného
pozemků
dlouhodobého majetku
zásob
podrozvahových účtů
běžných účtů
pokladny
cenin a přísně zúčtovatelných tiskopisů
pohledávek a závazků
fondů
příklady z praxe

Provádění inventarizací v neziskových subjektech

Vybraný termín:

 Praha

Cena
490.- Kč bez DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.