PŘÍPRAVA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODNIKATELŮ ZA ROK 2022

kurz

Základní info

 

 • Příprava účetní závěrky včetně stanovení termínů pro jednotlivé povinnosti ,
 • Povinnost inventarizace dle zákona o účetnictví, náležitosti inventarizačních protokolů, účtování o inventarizačních rozdílech, inventarizace z pohledu DPH – náležitosti likvidačních protokolů
 • Účetní a daňové odpisy - znovuzavedení mimořádných odpisů, odpisy kulturních památek 
 • Opravné položky k pohledávkám – účetní a daňový pohled, včetně problematiky cizích měn
 • Rezervy účetní a daňové 
 • Časové rozlišení nákladů a výnosů včetně cizoměnových
 • Dohadné položky
 • Náklady a výnosy z pohledu daně z příjmů (daňové a nedaňové) - časté chyby a omyly
 • Kursové rozdíly
 • České účetní standardy 
 • Interpretace NÚR týkající se probírané problematiky hlavně se zaměřením na cizí měny v účetnictví :               
 • I–18 Dohadné položky v cizí měně
 • I-37 Časové rozlišení a cizí měna
 • I-43 Poskytnuté zálohy v cizí měně
 • I-47 Přijaté zálohy v cizí měně

 

PŘÍPRAVA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODNIKATELŮ ZA ROK 2022

Vybraný termín:

 ONLINE
09:00 – 14:00 hod.

Cena
2 400 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.