Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Příprava na účetní závěrku 2023 a aktuality v účetnictví 2023/2024

Kurzem Vás provede Ing. Jana Pilátová

auditorka, daňová poradkyně

Základní info

PRO

Určeno pro účetní podnikatelských subjektů a další osoby, které se věnují problematice podvojného účetnictví podnikatelů nebo „čtení“ v účetních výkazech.

CÍL

Na příkladech probrat novinky, které nám přinesl rok 2023 a dle stavu legislativy upozornit na připravované novinky v roce 2024.

OBSAH

  • Co nového nám v účetnictví podnikatelů ve vazbě na daň z příjmů přinesl rok 2023 
  • Operace před uzavřením účetních knih (inventarizační rozdíly, účty, které nesmí mít konečný zůstatek, na co si dát 
pozor na konci roku ve vztahu účtování o zásobách, odpisy, opravné položky, časové rozlišení, dohadné položky, kurzové rozdíly, rezervy, daň z příjmů)
  • Na co si dát pozor při sestavování účetní závěrky
  • Upozornění na novinky v účetních předpisech pro podnikatelské subjekty pro rok 2024 dle aktuálního stavu účetní legislativy

Příprava na účetní závěrku 2023 a aktuality v účetnictví 2023/2024

Vybraný termín:

21.11.2023  Praha 2 Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a jedna ? Součet zapište číslicemi.