PŘÍPRAVA NA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU 2020 a aktuality v účetnictví 2020/2021

Základní info

Určeno pro účetní podnikatelských subjektů a další osoby, které se věnují problematice podvojného účetnictví podnikatelů nebo „čtení“ v účetních výkazech.

Cíl: Na příkladech probrat novinky, které nám přinesl rok 2020 a dle stavu legislativy upozornit na připravované novinky v roce 2021.

Obsah:
* Co nového nám v účetnictví podnikatelů ve vazbě na daň z příjmů přinesl rok 2020
* Operace před uzavřením účetních knih (inventarizační rozdíly, účty, které nesmí mít konečný zůstatek, na co si dát pozor na konci roku ve vztahu účtování o zásobách, odpisy, opravné položky, časové rozlišení, dohadné položky, kurzové rozdíly, rezervy, daň z příjmů)
* Na co si dát pozor při sestavování účetní závěrky
* Novinky v účetních předpisech pro podnikatelské subjekty pro rok 2021 dle aktuálního stavu účetní legislativy

PŘÍPRAVA NA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU 2020 a aktuality v účetnictví 2020/2021

Vybraný termín:

24.11.2020  Praha 2

Cena
2300 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a pět ? Součet zapište číslicemi.