Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled

Kurzem Vás provede JUDr. Ing. Lukáš Pěsna

Mgr. Ing. Lukáš Pěsna je absolventem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor ekonomie a cestovní ruch a Panevropské vysoké školy (…

Základní info

Cíle kurzu

Po absolvování semináře budete znát daňové a účetní aspekty vnitrostátních přeměn v kontextu aktuálních předpisů. Na semináři budou rozebrány fúze, rozdělení, převod jmění a změna právní formy, to vše se zaměřením na akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným. Výklad bude doprovázen praktickými příklady a jeho součástí bude i případová studie.

Určeno pro

Seminář je určen odborné veřejnosti, která se v praxi předmětnou problematikou zabývá, tj. zejména pracovníkům poradenských firem, daňovým poradcům, auditorům, managementu společností.

Obsah kurzu

• rozhodný den a jeho vliv na účetnictví a daně (vhodné stanovení rozhodného dne),

• konečné účetní závěrky,

• závěrky pro ocenění,

• zahajovací rozvahy,

• možnosti promítnutí znaleckého přecenění,

• účetní a daňové povinnosti zúčastněných společností,

• možnosti dle zákona o daních z příjmů a daňové výhody,

• DPH a ostatní daňové konsekvence,

• okamžik právní účinnosti přeměn ve vazbě na občanský zákoník a s tím související aspekty,

• praktické příklady, případová studie.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Seminář je součástí cyklu „Přeměny obchodních společností – právní, účetní a daňový pohled“.
Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat i samostatně.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Přeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled

Vybraný termín:

10.11.2022  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a sedm ? Součet zapište číslicemi.