Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2022 a změny od roku 2023

Kurzem Vás provede Ing. Václav Benda - BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Základní info

Výklad bude zaměřen zejména na:
* základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
* vymezení některých základních pojmů,
* vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich registraci v roce 2022, včetně předpokládaného zvýšení limitu obratu pro povinnou registraci od 1. 1. 2023,
* vymezení místa plnění při dodání zboží, včetně místa plnění při prodeji zboží na dálku,
* vymezení místa plnění při poskytování služeb,
* vymezení místa plnění při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží,
* uplatňování DPH u jednoúčelových a víceúčelových poukazů,
* vznik povinnosti přiznat daň a stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby v tuzemsku,
* vystavování daňových dokladů,
* stanovení základu daně, výpočet daně, opravu základu daně a výše daně, včetně vystavování příslušných dokladů,
* opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky,
* sazby daně se zaměřením na změny v posledním období, včetně výhledu na rok 2023,
* praktické dopady prominutí daně při dodání plynu a elektřiny,
* osvobození od daně bez nároku na odpočet daně,
* uplatňování DPH u dodávek zboží mezi plátci z různých členských zemí EU, včetně specifických postupů při přemístění zboží, dodání a pořízení v režimu skladu (call-off stock) a při dodání zboží v řetězci,
* uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku,
* uplatňování DPH při obchodech se zbožím za použití elektronického rozhraní,
* osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu,
* pravidla uplatňování DPH u služeb mezi plátci z různých členských zemí se zaměřením na praktické problémy,
* přiznávání daně při dovozu zboží ze třetích zemí, včetně dovozu zboží z Velké Británie,
* přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty,
* vývoz zboží a osvobození od daně při vývozu zboží, včetně vývozu zboží do Velké Británie,
* uplatňování nároku na odpočet daně,
* zvláštní režim pro cestovní službu, včetně změn od 1. 1. 2022,
* zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi,
* trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění,
* správu DPH v tuzemsku,
* podávání daňových přiznání, kontrolních a souhrnných hlášení, včetně předpokládaných změn v roce 2023,
* zvláštní režim jednoho správního místa (OSS), včetně dovozního režimu (IOSS),
* opatření Ministerstva financí v oblasti DPH souvislosti s COVID-19 a situací na Ukrajině.

Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2022 a změny od roku 2023

Vybraný termín:

25.11.2022 –  26.11.2022  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a čtyři ? Součet zapište číslicemi.