Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2021 a změny od roku 2022

Kurzem Vás provede Ing. Václav Benda - BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Základní info

Výklad bude zaměřen zejména na:
* základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
* vymezení některých základních pojmů, včetně nových pojmů od roku 2021,
* vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich registraci v roce 2021,
* vymezení místa plnění při dodání zboží,
* vymezení místa plnění při prodeji na dálku od 1. 7. 2021,
* vymezení místa plnění při poskytování služeb,
* vymezení místa plnění při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží,
* uplatňování DPH u jednoúčelových a víceúčelových poukazů,
* vznik povinnosti přiznat daň a stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby v tuzemsku,
* vystavování daňových dokladů,
* stanovení základu daně, výpočet daně, opravu základu daně a výše daně, včetně vystavování příslušných dokladů,
* opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky,
* sazby daně se zaměřením na změny v roce 2020 a od 1. 1. 2021,
* osvobození od daně bez nároku na odpočet daně,
* aktuální problémy při uplatňování osvobození od daně u dodání a nájmu nemovitých věcí, včetně změn od 1. 1. 2021,
* uplatňování DPH u dodávek zboží mezi plátci z různých členských zemí EU, včetně specifických postupů při přemístění zboží, dodání a pořízení v režimu skladu (call-off stock) a při dodání zboží v řetězci,
* uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku od 1. 7. 2021,
* uplatňování DPH při obchodech se zbožím za použití elektronického rozhraní od 1. 7. 2021,
* osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu po změnách v roce 2020,
* pravidla uplatňování DPH u služeb mezi plátci z různých členských zemí se zaměřením na praktické problémy,
* přiznávání daně při dovozu zboží ze třetích zemí, včetně dovozu zboží z Velké Británie,
* přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty od 1. 7. 2021,
* vývoz zboží a osvobození od daně při vývozu zboží po změnách v roce 2020, včetně dodání zboží do Velké Británie,
* uplatňování nároku na odpočet daně,
* zvláštní režim pro cestovní službu, včetně změn od 1. 1. 2022,
* zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi,
* trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění v roce 2021,
* správu DPH v tuzemsku se zaměřením na změny od 1. 1. 2021 (povinná elektronická podání, vracení nadměrného odpočtu, záloha na nadměrný odpočet),
* podávání daňových přiznání, kontrolních a souhrnných hlášení v roce 2021,
* rozšíření zvláštní režim jednoho správního místa od 1. 7. 2021.
* opatření Ministerstva financí v souvislosti s COVID-19 v roce 2021.

Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2021 a změny od roku 2022

Vybraný termín:

26.11.2021 –  27.11.2021  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a šest ? Součet zapište číslicemi.