Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Praktické uplatňování zákona o DPH od 1. 1. 2023

Kurzem Vás provede Ing. Jiří Klíma

Jednatel a společník účetní firmy Klíma, Stratilová s.r.o. Absolvent VUT v Brně. Obsah jeho přednášek a školení pro veřejnost nebo pro firmy na…

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři získáte přehled o nejdůležitějších legislativních změnách platných pro rok 2023.

Určeno pro

Seminář je určen daňovým poradcům, účetním a pracovníkům ekonomických útvarů.

Obsah kurzu

• aktuální podoba uplatňování DPH, přehled schválených a připravovaných změn,

• vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich registraci (zvýšení obratu pro povinnou registraci k DPH od 1. 1. 2023 a související dopady),

• vymezení místa plnění při dodání zboží, včetně dodání zboží v řetězci, při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží,

• vymezení místa plnění při prodeji zboží na dálku a místa plnění při poskytování služeb,

• zvláštní režim jednoho správního místa,

• jednoúčelové a víceúčelové poukazy (vouchery),

• vznik povinnosti přiznat daň a stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby v tuzemsku,

• vystavování daňových dokladů,

• stanovení základu daně, výpočet a zaokrouhlování vypočtené daně, opravu základu daně a výše daně, včetně vystavování příslušných dokladů,

• sazby daně v roce 2023,

• osvobození od daně bez nároku na odpočet daně,

• uplatňování DPH u dodávek zboží mezi plátci z různých členských zemí EU, včetně dodání a pořízení zboží v režimu skladu,

• uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku a při obchodech se zbožím za použití elektronického rozhraní,

• osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu,

• pravidla pro uplatňování DPH u služeb mezi plátci z různých členských zemí se zaměřením na změny a praktické problémy,

• přiznávání daně při dovozu zboží ze třetích zemí, včetně přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty,

• vývoz zboží a osvobození od daně při vývozu zboží a služeb vázaných na dovoz a vývoz zboží,

• uplatňování nároku na odpočet daně, včetně snížení nároku na odpočet při zrušení registrace,

• zvláštní režim, pro cestovní službu a změny od 1. 1. 2022,

• zvláštní režim pro prodej použitého zboží, uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností,

• trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění,

• správa DPH v tuzemsku,

• podávání daňových přiznání, změny v kontrolním hlášení, a souhrnných hlášení v roce 2023.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Praktické uplatňování zákona o DPH od 1. 1. 2023

Vybraný termín:

2.2.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a jedna ? Součet zapište číslicemi.