Pohledávky a dluhy (závazky) – účetní a daňové vymezení

Kurzem Vás provede RNDr. Ivan Brychta

Lektor daňových a účetních kurzů ve společnosti 1. VOX

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři se seznámíte s problematikou pohledávek a dluhů (závazků) z pohledu daní (daň z příjmu, DPH) a účetnictví. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stanovisky MF a GFŘ k dané problematice. V průběhu semináře budou zodpovězeny dotazy účastníků.

Určeno pro

Seminář je určen daňovým poradcům, účetním, finančním poradcům, podnikatelům a finančním manažerům.

Obsah kurzu

• účetní a daňové vymezení pohledávek a dluhů (závazků),
• opravné položky k pohledávkám – účetní a daňový režim (postup podle zákona o rezervách),
• odpis pohledávek – možnosti z hlediska daňových nákladů,
• postupování, nákup a prodej pohledávek z daňového hlediska,
• příslušenství pohledávek (smluvní pokuty, úroky z prodlení) a související daňový režim,
• pohledávky a dluhy (závazky) v cizích měnách, vyčíslování kursových rozdílů,
• pohledávky a dluhy (závazky) v daňové evidenci,
• promlčení pohledávek a dluhů (závazků) včetně problematiky dodanění dluhů (závazků) promlčených či s více jak 30 měsíci po splatnosti,
• pohledávky a dluhy (závazky) z pohledu DPH (vč. nových možností opravy daně u nedobytných pohledávek),
• dobropisy, pozastávky, zálohy, závdavky a další aktuální problematika.

Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách). Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů a osvědčení o absolvování v elektronické podobě. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 226 539 672), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Pohledávky a dluhy (závazky) – účetní a daňové vymezení

Vybraný termín:

1.11.2024  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

ONLINE
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a dvě ? Součet zapište číslicemi.