PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

kurz

Základní info

Délka kurzu:
32/40 hodin
Charakteristika:
Kurz, určený pro zájemce, kteří se doposud s podvojným účetnictvím nesetkali, nebo mají jen nepatrné zkušenosti. Výuka je složena z přednášek a praktických příkladů zaměřených na postupy účtování u podnikatelských subjektů.
Požadované znalosti:
U účastníků se nepředpokládají znalosti z vedení podvojného účetnictví.
Osnova:
* Význam ekonomických informací a právních norem.
* Základní pojmy podvojného účetnictví (aktiva, pasiva, účetní doklady, účty, podvojnost).
* Účtování základních operací.
* Praktické procvičování na příkladech s důrazem na investiční majetek, materiál a zboží, peněžní prostředky, pohledávky a závazky, náklady, výnosy a hospodářsky výsledek.
* Komplexní příklad.
Kurzy navazující:
Zákon o správě daní a poplatků, Daň z příjmu fyzických osob, Daň z příjmu právnických osob, Daň z přidané hodnoty. Podvojné účetnictví II, Účetnictví v příkladech, Podvojné účetnictví na PC, Mzdová problematika, Manažerské účetnictví, Finanční analýza a plánování.

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

Vybraný termín:

 Moravskoslezský kraj

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.