Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Podvojné účetnictví od A do Z – pro mírně pokročilé

Kurzem Vás provede doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.

VŠE Praha – proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost, Fakulta financí a účetnictví

Základní info

Cíle kurzu

Po absolvování semináře budete schopni zvládnout zaúčtování běžných účetních transakcí, se kterými se můžete setkat v obchodních či výrobních podnicích, a sestavit účetní závěrku.

Určeno pro

Seminář je vhodný pro všechny, kteří jsou seznámeni se základy účetnictví a chtějí své znalosti dále rozvíjet.

Obsah kurzu

Zopakování základních metodických prvků účetnictví a všeobecně uznávaných účetních zásad a předpokladů ve vazbě na právní úpravu účetnictví v ČR:
• účetní doklady,
• účetní knihy,
• účtová osnova (rychlá orientace v účtové osnově), účtový rozvrh,
• východiska oceňování aktiv a závazků v ČR,
• účetní systém s druhovým a účelovým členěním nákladů (jednookruhový účetní systém, základní východiska dvouokruhového účetního systému), sestavení účetní závěrky.

Výklad oceňování, účtování, inventarizace a vykazování jednotlivých oblastí aktiv a pasiv:
• dlouhodobá aktiva hmotná a nehmotná,
• zásoby,
• zúčtovací vztahy (s dodavateli, odběrateli, zaměstnanci), problematika ohrožené dobytnosti pohledávek a její daňové konsekvence,
• finanční aktiva v dlouhodobých a krátkodobých aktivech (základní východiska klasifikace, oceňování a účtování),
• kursové rozdíly,
• časové rozlišování,
• dohadné položky aktivní a pasivní,
• rezervy, dlouhodobé závazky,
• splatná a odložená daň,
• vlastní kapitál (členění vlastního kapitálu v účetnictví, rozdělování výsledku hospodaření, zvyšování a snižování základního kapitálu, vykazování).

Výklad obsahu jednotlivých skupin účtů nákladů (5. účtová třída) a účtů výnosů (6. účtová třída).

Účetní uzávěrky a závěrka:
• přípravné práce, účetní uzávěrka,
• sestavení účetních výkazů.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Podvojné účetnictví od A do Z – pro mírně pokročilé

Vybraný termín:

15.9.2021  Praha

Cena
6609 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a devět ? Součet zapište číslicemi.