Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů - ON-LINE

Kurzem Vás provede Ing. Ilona Součková - působí v oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním odborem, metodicky řídí a koordinuje výměnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy

Základní info

Odborný program semináře:
* Právní předpisy, pomůcky a další zdroje k čerpání informací
* Definice opravy hmotného majetku
* Opravy na majetku vlastním, opravy na majetku pronajatém
* Tvorba a čerpání rezervy na opravy HM
* Technické zhodnocení majetku ve světle účetních předpisů
* Technické zhodnocení na majetku vlastním – definice
* Technické zhodnocení, které lze zahrnout do daňových nákladů ve smyslu ustanovení § 24 odst. 2 písm. zb) ZDP
* Technické zhodnocení na majetku odpisovaného mimořádnými odpisy, technické zhodnocení na nemovité kulturní památce
* Technické zhodnocení provedené nájemcem nad rámec nájemného, odpisování technického zhodnocení provedeného nájemcem
* Technické zhodnocení provedenému osobou, který není vlastníkem, nájemcem ani uživatelem předmětného majetku (např. podnájemcem)
* Technické zhodnocení hmotného majetku ve spoluvlastnictví
* Nájemné hrazené formou oprav či technického zhodnocení provedeného nájemcem
* Odkoupení majetku, na kterém nájemce provedl technické zhodnocení
* Nástavby, přístavby, stavební úpravy
* Rekonstrukce, modernizace
* Nedílná součást budov a staveb, samostatná movitá věc
* Důsledky zrušení daňové kategorie nehmotného majetku
* Technické zhodnocení nehmotného majetku – režim před a po novele ZDP č. 609/2020 Sb.
* Judikatura Nejvyššího správního souduPřednáška je postavena na maximálním množství konkrétních případů a jejich variant s rozšířeným prostorem pro problematiku různých zásahů na nemovitostech.V případě legilativních změn bude mimořádná pozornost věnována posledním úpravám zákona a jejich důsledkům v souvislosti s daným tématickým zaměřením. Obdobně bude pozornost věnována případným změnám provedeným v Pokynu Generálního finančního ředitelství D-59 – tj. novely původního Pokynu D-22.

Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů - ON-LINE

Vybraný termín:

5.6.2023  Online Upřesnující informace k termínu

Cena
2 223 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a šest ? Součet zapište číslicemi.