On-line vysílání: Daňové odpočty na výzkum a vývoj a odborné vzdělávání – daňový a účetní pohled roku 2020

Kurzem vás provede RNDr. Ivan Brychta

Lektor daňových a účetních kurzů ve společnosti 1. VOX

Základní info

Cíle kurzu

Cílem on-line výuky je poskytnout vám ucelený rozbor možností snížení základu daně o částky vynaložené na podporu výzkumu a vývoje a na podporu odborného vzdělávání.
Budete seznámeni s novinkami v této oblasti a budete upozorněni na časté chyby v této oblasti.

V rámci výkladu budou zdůrazněny aktuální výklady správce daně.

Určeno pro

On-line výuka je určena zejména pracovníkům firem (právnických i fyzických osob), které realizují projekty výzkumu a vývoje nebo poskytují své výrobní kapacity pro odborné vzdělání a uvažují o využití daňových výhod, dále i daňovým poradcům, účetním, auditorům, ekonomickým a finančním manažerům a dalším osobám se zájmem o danou problematiku.

Obsah kurzu

• vymezení odpočitatelné položky na výzkum a vývoj jako formy daňové podpory výzkumu a vývoje,
• pravidla pro daňovou aplikaci odpočtu na výzkum a vývoj (výše odpočtu, rozhodná doba pro porovnání nárůstu výdajů, jaké výdaje zahrnout, období uplatnění a další procesní otázky, oznámení o záměru, projektová dokumentace a její náležitosti, postup u společníků osobních obchodních společností, jak žádat o závazné posouzení a další),
• pravidla pro daňovou aplikaci odpočtu na odborné vzdělávání (obecná ustanovení a pravidla pro odpočet na pořízení majetku pro odborné vzdělávání a na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta, související procesní otázky a další),
• související účtování výzkumu a vývoje a nákladů na odborné vzdělávání z pohledu českých účetních předpisů,
• aktuální výklady správce daně k této problematice,
• vybrané daňové judikáty související s probíranou problematikou.

Poznámka

Připojit se k on-line vysílání není vůbec složité. Den před konáním obdržíte e-mail s odkazem, na který stačí kliknout. Tak se dostanete do on-line školící místnosti a můžeme začít. Připojit se můžete z počítače i mobilu.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 790), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

On-line vysílání: Daňové odpočty na výzkum a vývoj a odborné vzdělávání – daňový a účetní pohled roku 2020

Vybraný termín:

12.10.2020  Praha

Cena
1290 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a pět ? Součet zapište číslicemi.