On-line školení + záznam: Účetní uzávěrka a závěrka podnikatelských subjektů za rok 2020 - lektor: Tomáš Líbal

Základní info

Termín konání: 18.2.2021 9:00-16:00 živě on-line nebo kdykoli ze záznamu

Lektor: Tomáš Líbal

Cena školení: 1850 Kč

>> Více o školení najdete tady <<

 

Školení je určeno účetním, auditorů, daňovým poradcům a dalším pracovníkům ekonomických oddělení.

Dozvíte se při něm jak postupovat při zaúčtování účetních případů v souvislosti s COVID-19, tj. dotace na nájemné, Antivirus, kompenzační bonus a pod. Účetní případy související se zásobami. Časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné účty – správný postup – ověření zůstatků – časté chyby. Zveřejňování účetní závěrky – změny 2021.

Program školení: 

 • Postup při zaúčtování účetních případů souvisejících s pandemii COVID-19,tj. dotace na nájemné, Antivirus atd., kompenzační bonus a jiné.
 • Inventarizace, účtování inventarizačních rozdílů- postup z hlediska daně z příjmů a DPH.
 • Účetní případy související se zásobami.
 • Časové rozlišení nákladů a výnosů- dohadné účty – správný postup – ověření zůstatků – časté chyby.
 • Rezervy podle zvláštních právních předpisů a ostatní (účetní) rezervy,kdy a v jaké výši se tvoří.
 • Opravné položky zákonné a ostatní (účetní)– rekapitulace pravidel pro tvorba rozpouštění – časté chyby.
 • Kurzové rozdíly – pravidla pro přepočet a vyúčtování.
 • Splatná a odložená daň z příjmů.
 • Účetní závěrka ve vztahu ke kategorii účetní jednotky.
 • Kontrolní vazby v účetní závěrce– navazující údaje jednotlivých prvků účetní závěrky.
 • Zveřejňování účetní závěrky – změny 2021.
 • Novela zákona o obchodních korporací 2021– pravidla pro rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů.
 • Nové interpretace Národní účetní rady.
 • Diskuse.

 

On-line školení + záznam: Účetní uzávěrka a závěrka podnikatelských subjektů za rok 2020 - lektor: Tomáš Líbal

Vybraný termín:

 ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a dvě ? Součet zapište číslicemi.