Odštěpný závod (organizační složka podniku) v ČR a v zahraničí – právní, účetní a daňová problematika

Kurzem Vás provede Ing. Jan Soška, LL.M.

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty financí a účetnictví. Od roku 1999 je manažerem společnosti Horwath TPA Notia Tax s.r.o., kde…

Kurzem Vás provede JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor Právo (Mgr.). V rámci svého magisterského strávila jeden rok na Právnické fakultě…

Základní info

Cíle kurzu

Zahraniční osoby mohou v ČR podnikat mj. prostřednictvím odštěpného závodu (v původní terminologii organizační složky podniku). Odštěpný závod je tak v české obchodní praxi relativně rozšířeným jevem. Významu odštěpného závodu nicméně neodpovídá rozsah právní úpravy. Vznik, existence i ukončení činnosti odštěpného závodu s sebou přináší řadu otázek, které budou v rámci semináře řešeny.

Seminář reflektuje novinky ve zdanění na základě implementace Evropské směrnice „ATAD“ do českého daňového systému.

Určeno pro

Všem, kteří se ve své praxi setkávají (či mají setkat) s odštěpným závodem (v původní terminologii organizační složkou) zahraniční osoby.

Seminář tak ocení zejména manažeři – vedoucí odštěpného závodu, daňoví poradci, auditoři, podnikoví právníci a zaměstnanci zahraničních osob, které odštěpný závod zřídily, popř. o jeho zřízení uvažují. Dále je seminář určen pro české společnosti, které expandují do zahraničí prostřednictvím odštěpného závodu.

Obsah kurzu

9:00–10:30 • Právní část • JUDr. Lucie Josková Ph.D., LL.M.

• možnosti podnikání zahraničních osob v ČR,

• výhody a nevýhody odštěpného závodu (původně organizační složky),

• zřízení odštěpného závodu,

• označení odštěpného závodu,

• získání podnikatelských oprávnění,

• ukončení činnosti odštěpného závodu,

• vedoucí odštěpného závodu, jeho práva a povinnosti,

• vztah zřizovatele a odštěpného závodu,

• vztahy ke třetím osobám (zastupování zřizovatele odštěpného závodu, odpovědnost).

11:00–18:00 • Účetní a daňová část • Ing. Jan Soška, LL.M.


Odštěpný závod zahraniční osoby v ČR:

• odštěpný závod a stálá provozovna z hlediska daně z příjmů (dopady „BEPS“),

• přiřazování zisku a stanovení základu daně stálé provozovny, pravidla podkapitalizace, zdanění „Exit Tax“),

• odštěpný závod jako účetní jednotka, povinnost zveřejňování účetních závěrek,

• příklady účtování specifických operací u odštěpného závodu (vztahy se zřizovatelem),

• provozovna z pohledu DPH,

• zdanění zaměstnanců, zdanění vedoucího odštěpného závodu, sociální a zdravotní pojištění, • výhody a nevýhody podnikání prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční osoby v ČR.

Odštěpný závod české společnosti v zahraničí:

• účetní aspekty zachycení zahraničního odštěpného závodu v účetnictví zřizovatele (metoda centrálního vedení účetnictví, import zahraničních dat do českého účetnictví),

• přesun majetku do odštěpného závodu v zahraničí, zdanění „Exit Tax“,

• daňové aspekty české společnosti se stálou provozovnou v zahraničí,

• zamezení dvojímu zdanění,

• výhody a nevýhody podnikání prostřednictvím odštěpného závodu v zahraničí.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odštěpný závod (organizační složka podniku) v ČR a v zahraničí – právní, účetní a daňová problematika

Vybraný termín:

4.12.2023  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Online
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a devět ? Součet zapište číslicemi.