Nový zákon o účetnictví - ON-LINE

Kurzem Vás provede Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. - absolvent VŠE v Praze, kde pracoval v letech 2006–2014 jako vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu, v letech 2014–2018 byl dvakrát zvolen děkanem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze a od roku 2022 je jejím proděkanem. Od roku 1993 je statutárním auditorem Komory auditorů ČR a v letech 2010–2014 byl dvakrát zvolen jejím prvním viceprezidentem, v roce 2022 jejím prezidentem. Je dlouholetým zástupcem v Národní účetní radě a dále členem European Accounting Association a American Accounting Association. Specializuje na regulaci a harmonizaci účetnictví v mezinárodním měřítku a na využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví a auditingu. Je dlouholetým členem poradní skupiny Ministerstva financí ČR pro účetnictví a podílí se na přípravě nového zákona o účetnictví. Rovněž je členem, či předsedou výborů pro audit, pracuje v redakčních radách odborných časopisů a je členem vědeckých rad vysokých škol.

Základní info

Obsah semináře:
* Proč je třeba nový zákon o účetnictví, a nejen jeho novela – jak příprava nového zákona probíhala a v jaké fázi se aktuálně nachází.
* Koncepční rámec nového zákona o účetnictví, cíle, předpoklady a zásady, kvalitativní požadavky a definice základních pojmů.
* Rozšíření použití IFRS – povinné a dobrovolné použití IFRS, první přechod na IFRS.
* Změna vykazování leasingů, odlišnosti vykazování leasingu podle jednotlivých kategorií účetních jednotek.
* Změny v pravidlech oceňování majetku a dluhů v účetnictví. Časová hodnota peněz – diskont dlouhodobých pohledávek a závazků.
* Rezervy na likvidaci hmotných stálých aktiv, jejich stanovení a diskontování, komponentní odpisy majetku.
* Novinky v oblasti podnikových přeměn a jejich vykazování v účetnictví.
* Funkční měna a její úprava v novém zákonu o účetnictví. Nový pohled na cizí měny v účetnictví.
* Změna vykazování dotací a změna úpravy neziskového sektoru.
* Nové pojetí regulace využití informačních a komunikačních technologií při vedení účetnictví.
* Nová konstrukce sankcí za neplnění požadavků zákona o účetnictví.
* Nová struktura účetních výkazů (rozvaha a výsledovka).
* Aktuální stav a obsah přípravy doprovodného zákona, prováděcích vyhlášek a účetních standardů.

Nový zákon o účetnictví - ON-LINE

Vybraný termín:

21.11.2024  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena
2 471 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a osm ? Součet zapište číslicemi.