Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

NOVELA ZÁKONA O DPH od roku 2019

Základní info

Určeno pro účetní a pracovníky daňových oddělení firem a organizací, které jsou plátci DPH.

Cíl: Seznámit účastníky se změnami zákona pro rok 2019 a dalšími aktuálními problémy při uplatňování DPH.

Obsah: Výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou informováni také o nejvýznamnějších změnách zákona o DPH pro rok 2019. Výklad bude zaměřen zejména na:
* Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH
* Změny ve vymezení základních pojmů
* Zrušení zvláštního režimu správy DPH pro společnosti od 1. 1. 2019
* Místo plnění a změna pravidel pro digitální služby
* Dodání zboží do jiného členského státu a pořízení zboží z jiného členského státu
* Uplatňování DPH u poukazů v roce 2019
* Základ daně a jeho opravy, včetně oprav v případě nedobytné pohledávky v roce 2019
* Sazby daně v roce 2018 a 2019
* Osvobození od daně, včetně změn u nájmu nemovité věci
* Nárok na odpočet daně a změny v uplatnění tohoto nároku, oprava odpočtu daně, odpočet daně v částečné výši, úprava odpočtu daně u oprav nemovité věci, v případě oprav nedoložených zničení, ztrát či odcizení majetku, uplatnění úpravy odpočtu daně při dodání dlouhodobého majetku a další změny pro rok 2019
* Správa daně v tuzemsku (registrace k DPH, daňové přiznání, daň, kontrolní hlášení)
* Další změny pro rok 2019

NOVELA ZÁKONA O DPH od roku 2019

Vybraný termín:

15.1.2019  Praha 2 Upřesnující informace k termínu

Cena
2 400 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a osm ? Součet zapište číslicemi.