Nejnovější KOOV ke zdanění příjmů fyzických osob

kurz

Základní info

Cílem webináře je seznámit účastníky se koordinačními výbory, které vznikly vroce 2020 a které se týkají problematiky daně zpříjmů fyzických osob. Obsah:
558/29.01.20 – Osvobození příjmů z převodu podílu, určení poměru osvobozených a neosvobozených příjmů z prodeje podílu na obchodní korporaci a nabývací ceny jednotlivých částí podílu v případě, že je podíl nabývá postupně
563/18.03.20 – Obchodní majetek fyzické osoby uplatňující paušální výdaje a daňové důsledky, které z toho vyplývají
548/18.09.19 - Vstupní cena pro odepisování u majetku (nemovitosti) získané z dědictví, darováním a uplatnění odpisů v pozůstalostním řízení
Cílem webináře je seznámit účastníky se koordinačními výbory, které vznikly vroce 2020 a které se týkají problematiky daně zpříjmů fyzických osob. Obsah:
558/29.01.20 – Osvobození příjmů z převodu podílu, určení poměru osvobozených a neosvobozených příjmů z prodeje podílu na obchodní korporaci a nabývací ceny jednotlivých částí podílu v případě, že je podíl nabývá postupně
563/18.03.20 – Obchodní majetek fyzické osoby uplatňující paušální výdaje a daňové důsledky, které z toho vyplývají
548/18.09.19 - Vstupní cena pro odepisování u majetku (nemovitosti) získané z dědictví, darováním a uplatnění odpisů v pozůstalostním řízení

Nejnovější KOOV ke zdanění příjmů fyzických osob

Vybraný termín:

 Praha

Cena
1490 Kč bez DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.