Nárok na odpočet daně u nezisk. subjektů

kurz

Základní info

Na video semináři se posluchači dozvědí, jaké jsou podmínky uplatnění odpočtu, jak po stránce formální - daňové doklady, tak po stránce obsahové - kolik si subjekt může uplatnit - celý odpočet, odpočet koeficientem nebo poměrovým koeficientem. Seminář určen pro:
ekonomy a účetní v neziskové sféře, pracovníky nevýdělečných organizací, územní samosprávné celky
Obsah:
Vznik nároku na odpočet
Lhůty pro uplatnění odpočtu
Podmínky uplatnění odpočtu
Výše uplatňované daně
Kolik lze uplatnit - návaznost na uskutečněná plnění
Shrnutí v otázkách a odpovědích
Lektor:
Ing. Helena Stuchlíková
Absolvovala na VŠE v Praze – katedře národohospodářské, obor ekonomické informace a kontrola. Od roku 1996 se specializuje na problematiku neziskové sféry v rámci legislativních procesů. Od roku 2002 daňový poradce. Rozšíření specializace o problematiku rozpočtové kázně.
Na video semináři se posluchači dozvědí, jaké jsou podmínky uplatnění odpočtu, jak po stránce formální - daňové doklady, tak po stránce obsahové - kolik si subjekt může uplatnit - celý odpočet, odpočet koeficientem nebo poměrovým koeficientem. Seminář určen pro:
ekonomy a účetní v neziskové sféře, pracovníky nevýdělečných organizací, územní samosprávné celky
Obsah:
Vznik nároku na odpočet
Lhůty pro uplatnění odpočtu
Podmínky uplatnění odpočtu
Výše uplatňované daně
Kolik lze uplatnit - návaznost na uskutečněná plnění
Shrnutí v otázkách a odpovědích
Lektor:
Ing. Helena Stuchlíková
Absolvovala na VŠE v Praze – katedře národohospodářské, obor ekonomické informace a kontrola. Od roku 1996 se specializuje na problematiku neziskové sféry v rámci legislativních procesů. Od roku 2002 daňový poradce. Rozšíření specializace o problematiku rozpočtové kázně.

Nárok na odpočet daně u nezisk. subjektů

Vybraný termín:

 Praha

Cena
490.- Kč bez DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.