Náklady a výnosy – účetní a daňový pohled

Kurzem Vás provede Ing. Petr Kout, CSc.

Petr Kout je absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze. Řadu let pracoval v ekonomickém výzkumu, od r. 1993 působí jako daňový poradce. Je lektorem…

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři získáte detailní informace ke správnému účtování účetních případů týkajících se nákladů a výnosů a o jejich vlivu na základ daně z příjmů.

Určeno pro

Seminář je určen finančním manažerům, podnikatelům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům.

Obsah kurzu

• účtování na jednotlivé syntetické účty,

• časové rozlišení nákladů a výnosů,

• rozdíly mezi účetním a zdaňovacím obdobím,

• problematika spojených osob,

• náklady, které se neuznávají za daňové,

• daňové výdaje, které nejsou účetním nákladem,

• výnosy, které se nezdaňují,

• analýza jednotlivých nákladových a výnosových účtů z pohledu daně z příjmů,

• nejčastější účetní a daňové chyby v posuzování nákladů a výnosů – například účtování daní, oprav, technického zhodnocení, mank a škod, sankcí apod.),

• aktuální změny.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Náklady a výnosy – účetní a daňový pohled

Vybraný termín:

18.5.2023  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a čtyři ? Součet zapište číslicemi.