Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální.

Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky

kurz

Základní info

Komu je kurz určen:

Rekvalifikační kurz mzdové účetnictví je určen pro úplné začátečníky, kteří po absolvování kurzu budou schopni vést mzdové účetnictví firmám na profesionální úrovni. Výuka je vedena od úplných základůmzdového účetnictví až po roční uzávěrku.

Profil absolventa:

Student je schopen samostatně pracovat v těchto oblastech:

 1. Výpočet mzdy zaměstnanců, resp. jednotlivých složek mzdy
 2. Statistická a rozborová činnost v oblasti plánování a čerpání mezd
 3. Zajišťování odměňování různých skupin zaměstnanců podle stanovených pokynů a postupů
 4. Zpracovávání jednotlivých částí interních mzdových předpisů
 5. Zajišťování výkaznictví
 6. Kontrolní činnost podle pokynů a stanovených postupů
 7. Vedení příslušné dokumentace

Lektoři:

Specialisté a odborníci s praxí v dané oblasti, středoškolský a vysokoškolsky akademičtí pracovníci v daném oboru.

Osnova:

 1. Pracovně právní předpisy
  Zákoník práce a na něj navazující předpisy upravující vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Pracovní poměr. Mimopracovní poměry. Překážky v práci. Dovolená. Pracovní doba. Ukončení pracovního poměru.
 2. Mzda a odměňování
  • Mzdové předpisy v podnikatelské sféře
  • Formy odměňování – časová, úkolová, mzda, další složky mzdy při odměňování, příplatky ke mzdě, mzdový předpis, náhrada při dočasné pracovní neschopnosti
  • Odměňování u dohod mimo pracovní poměr, u dalších pracovních poměrů
  • Mzdová evidence – mzdový list, prohlášení k dani, zápočtový list, evidenční list důchodového pojištění, další doklady evidence o zaměstnanci
  • Výpočet hrubé mzdy, stanovení hrubého příjmu, srážky ze mzdy – exekuce
 3. Zdravotní pojištění
  • Všeobecné zdravotní pojištění – výše pojistného, vyměřovací základ, rozhodné období
  • Výpočet odvodů pojistného – pojistné za zaměstnance, pojistné hrazené státem, pojistné při souběhu činnosti
  • Povinnost plátců pojistného – oznamovací povinnost, průkazná evidence o platbách pojistného
 4. Sociální zabezpečení
  • Pojistné na sociální zabezpečení– poplatníci pojistného, výpočet pojistného, odvod pojistného a povinnosti zaměstnavatelů s tím spojené, chyby při odvodu pojistného a jejich důsledky
  • Nemocenské pojištění zaměstnanců – okruh pojištěných osob, podmínky účasti na pojištění, vznik, trvání a zánik pojištění, okruh dávek, podmínky nároku na dávky, výpočet dávek, doba poskytování dávek a jejich výplata, povinnost zaměstnavatelů v nemocenském pojištění
  • Důchodové pojištění – okruh dávek, evidenční list.
 5. Daň ze závislé činnosti a funkčních požitků
  • Zákon o daních z příjmů
  • Výpočet daně a záloh na daň – stanovení zdanitelné mzdy, nezdanitelná část základu daně, uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně
  • Vybírání a placení daně – sazby daně, povinnost srazit daň, povinnost odvodu daně
  • Roční zúčtování záloh na daň
  • Zvláštní sazba daně
  • Vyplňování předepsaných hlášení
 6. Praktická část výuky na PC vprogramu POHODA
Poznámka: Každý účastník bude mít kdispozici samostatný počítač pro výuku práce spočítačem

Ukončení kurzu:

Po ukončení kurzu a po úspěšném složení závěrečné zkoušky. Obdrží absolvent osvědčení o rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost s akreditačním číslem MŠMT ČR s celostátní platností. PC jsou doplňkovou službou k akreditovanému kurzu.


]]>

Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky

rekvalifikace - akreditované MŠMT (podle zákona č. 435/2004 Sb.)
Vybraný termín:

13.7.2024 –  26.10.2024  Hodolany, Olomouc

Cena
16 900 Kč + 0% DPH

Termíny kurzu

Plzeň 3-Jižní Předměstí
Plzeň 3-Jižní Předměstí
Pardubice I-Zelené Předměstí
Praha 7 - Holešovice
Karlovy Vary, Drahovice
Moravská Ostrava a Přívoz
Karlovy Vary, Drahovice
Praha 7 - Holešovice
Moravská Ostrava a Přívoz
Plzeň 3-Jižní Předměstí
Plzeň 3-Jižní Předměstí
Pardubice I-Zelené Předměstí
Praha 7 - Holešovice
Praha 7 - Holešovice
Pardubice I-Zelené Předměstí
Moravská Ostrava a Přívoz
Moravská Ostrava a Přívoz
Plzeň 3-Jižní Předměstí
Karlovy Vary, Drahovice
Pardubice I-Zelené Předměstí
Praha 7 - Holešovice
Pardubice I-Zelené Předměstí
Moravská Ostrava a Přívoz
Karlovy Vary, Drahovice
Plzeň 3-Jižní Předměstí
Karlovy Vary, Drahovice
Plzeň 3-Jižní Předměstí
Praha 7 - Holešovice
Pardubice I-Zelené Předměstí
Pardubice I-Zelené Předměstí
Moravská Ostrava a Přívoz
Karlovy Vary, Drahovice
Karlovy Vary, Drahovice
Plzeň 3-Jižní Předměstí
Plzeň 3-Jižní Předměstí
Moravská Ostrava a Přívoz
Pardubice I-Zelené Předměstí
Karlovy Vary, Drahovice
Praha 7 - Holešovice
Praha 7 - Holešovice
Moravská Ostrava a Přívoz
Plzeň 3-Jižní Předměstí
Moravská Ostrava a Přívoz
Pardubice I-Zelené Předměstí
Karlovy Vary, Drahovice
Pardubice I-Zelené Předměstí
Praha 7 - Holešovice
Praha 7 - Holešovice
Karlovy Vary, Drahovice
Plzeň 3-Jižní Předměstí
Moravská Ostrava a Přívoz
Moravská Ostrava a Přívoz
Plzeň 3-Jižní Předměstí
Pardubice I-Zelené Předměstí
Pardubice I-Zelené Předměstí
Praha 7 - Holešovice
Karlovy Vary, Drahovice
Karlovy Vary, Drahovice
Moravská Ostrava a Přívoz

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.