MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PRAXI - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR (+ e-learning zdarma)

Základní info

V kurzu se naučíte zpracovávat celou agendu mzdového účetnictví. Výuka je zaměřená na využití probrané látky v praxi. Teorii si procvičíte na příkladech. 

Kurz je rekvalifikační, získal akreditaci MŠMT ČR. Absolventi obdrží Osvědčení o rekvalifikaci, které nahrazuje školní vzdělání.

CO SE V KURZU NAUČÍTE:

 • Budete umět zpracovat a vypočítat mzdy
 • Získáte orientaci v oblasti pracovního práva, zdravotního, sociálního, důchodového a nemocenského pojištění.
 • Získáte znalosti z oblasti cestovních náhrad, daně z příjmů fyzických osob a další potřebné vědomosti pro práci ve mzdovém účetnictví. 

CO DALŠÍHO ZÍSKÁTE:

 • Posluchači kurzu od nás získají publikaci Pomocník mzdové účetní od nakladatelství Poradce, která obsahuje údaje nezbytné pro každodenní práci v oblasti mzdového účetnictví.
 • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning, který jim umožní procvičit si probranou látku z pohodlí domova nebo kanceláře.
 • Absolventům kurzu poskytujeme po dobu 1 roku odborné konzultace e-mailem zdarma.

KOMU JE KURZ URČEN:

 • Začátečníkům, kteří se chtějí naučit samostatně zpracovávat mzdové účetnictví
 • Všem, kteří chtějí vykonávat profesi mzdové účetní
 • Kurz je vhodný také pro ty, kteří si chtějí zopakovat mzdové účetnictví a doplnit si své znalosti o legislativní změny, které v této oblasti nastaly
 • Všem, kteří chtějí získat rekvalifikaci v oblasti mzdového účetnictví

OBSAH KURZU:

1) Role mzdové účetní: Právní formy subjektů. Personální evidence. Harmonogram prací.

2) Zákoník práce:

 • Pracovní poměr. Pracovní dohody. Pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Pracovní doba. Překážky v práci.

3) Odměňování:

 • Mzda, plat a jiné náhrady. Výplata a splatnost. Průměrný výdělek.

4) Zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení:

 • Povinnosti účastníků. Rozsah pojištění. Výše pojistného a způsob výpočtu

5) Daň z příjmů:

 • Roční zúčtování daně. Nezdanitelné částky. Slevy na dani a daňové zvýhodnění.

6) Pracovní neschopnost:

 • Dočasná pracovní neschopnost. Náhrada mzdy za DPN. Podmínky nároku. Dávky nemocenského pojištění. Vznik a zánik pojištění. Ochranná lhůta. Podpůrčí doba.

7) Srážky:

 • Druhy srážek. Pořadí srážek. Postup provádění srážek. Možnost srážet. Osobní bankrot.

8) Důchodové pojištění:

 • Důchodový systém ČR. Povinnosti ZMV. Evidenční listy důchodového pojištění.

9) Odškodnění pracovních úrazů:

 • Obecná odpovědnost. Zákonné pojištění. Pracovní úrazy a nemoci z povolání. Odškodnění pracovních úrazů, náhrada škody. Likvidace. Nároky ZMC.

10) Náhrady za služební cesty:

 • Platná legislativa. Cestovní výdaje. Zahraniční pracovní cesta. Druhy cestovních náhrad, jízdních výdajů. Stravné. Další náhrady, zálohy.

11) Příklady k procvičování a konzultace.

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA:

 •  Probíhá formou písemného testu

STUDIJNÍ MATERIÁLY:

E-LEARNING:

 • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning. Obsahuje materiály, které umožní zopakovat si to nejdůležitější z probírané látky.

DOKLAD O ABSOLVOVÁNÍ KURZU:

 • Osvědčení o rekvalifikaci akreditované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, které nahrazuje školní vzdělání a je jedním z podkladů při žádosti o vydání živnostenského listu.

ROZVRH KURZU:

 • Čas výuky: všední dny od 8:00 do 14:00 hodin nebo od 8:30 do 14:30 hodin
 • Výuka probíhá jeden měsíc ve vybraných dnech (celkem 12 vyučovacích dnů).

NEPŘEHLÉDNĚTE:

 • Kurz je rekvalifikační, získal akreditaci MŠMT ČR.
 • Absolventi obdrží osvědčení o rekvalifikaci, které nahrazuje školní vzdělání.
 • Nezaměstnaní, kteří jsou vedeni na úřadu práce mohou kurz získat ZDARMA.
 • Nabízíme možnost ukázkové hodiny zdarma.
 • Absolventům kurzu nabízíme po dobu 1 roku odborné konzultace e-mailem zdarma.

LEKTOŘI:

 • V kurzu vyučuje tým zkušených lektorů: Ing. Eva Bartasová , Ing. Marie Burešová , Ing. Tomáš Zahrádka , Irena Hobzová , Jan Svatoň , Jaroslava Šimonová , Miloslava Dvořáková , Stanislava Mašková , Ing. Antonín Daněk

UČEBNY:

 • Výuka probíhá v příjemných učebnách v centru Prahy (Fügnerovo náměstí 1866/5, Praha 2). 
 • Naše učebny jsou snadno dostupné i pro mimopražské posluchače.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ:

 • Studijní oddělení je k dispozici posluchačům kurzů i zájemcům o výuku každý všední den od 9:00 do 15:00 hodin. Zkušený personál Vám rád odpoví na Vaše dotazy a poradí s výběrem kurzu. 
 • Tel. čísla: 775 583 697, 605 403 895. E-mailová adresa: info@sluzbyapodnikani.cz

POZNÁMKA:

 • Nezaměstnaní, kteří jsou vedeni na Úřadu práce ČR, mohou tento kurz získat ZDARMA. Nevíte, jak na to? Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme.

PŘEČTĚTE SI, JAK KURZ HODNOTÍ JEHO ABSOLVENTI:

 • "Kurz naplnil má očekávání. Lektorky jsou skvělé." Jaroslava Sobotková
 • "Kurzu i lektorům dávám jedničku s hvězdičkou." Eva Pokorná
 • "Lektoři jsou vynikající. Kurz obsahoval veškeré potřebné informace. Oceňuji procvičování na příkladech - bylo velice přínosné." Věra Prchalová

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PRAXI - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR (+ e-learning zdarma)

Vybraný termín:

1.12.2020  Praha 2

Cena
9600 Kč + 0 % DPH

Video

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a sedm ? Součet zapište číslicemi.