Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Minimum celního deklaranta

Marek Reinoha

Kurzem Vás provede Marek Reinoha

poradce v oblasti cel a unijního obchodu

Základní info

Cíle kurzu

Po absolvování semináře budete mít základní přehled v celních předpisech, v problematice provádění celního řízení před celními úřady a pravidlech uvádění údajů do celních prohlášení (JSD), kterými je navrhováno propuštění zboží do jednotlivých celních režimů.

Určeno pro

Seminář je určen pracovníkům výrobních a obchodních společností, kteří se zabývají vykazováním údajů pro statistiku vnitrounijního pohybu zboží a provádějícím celní řízení, případně zástupcům těchto společností, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice.

Obsah kurzu

Uvedení do problematiky celních předpisů:
Účel • základní celní předpisy • terminologie.

Původ zboží:
Nepreferenční • preferenční.

Celní hodnota zboží:
Pravidla celního hodnocení, vliv podmínek dodání na stanovení celní hodnoty • vliv stanovení celní hodnoty na výši základu DPH při dovozu zboží • praktické příklady.

Ustanovení celních předpisů, která se vztahují na zboží od vstupu na celní území Společenství do doby, než je propuštěno do celního režimu:
Vstup zboží na celní území Společenství • předložení zboží k celnímu řízení • souhrnná celní prohlášení • dočasné uskladnění zboží.

Celně schválená určení a podmínky jejich přidělování celními orgány.

Propuštění zboží do celního režimu:
Deklarant a zastupování v celním řízení • formy celních prohlášení • doklady nutné k celnímu řízení • kontrola zboží • rozhodnutí v celním řízení apod.

Doklady nutné k celnímu řízení.
Zjednodušené postupy v celním řízení.

Celní režimy:
Druhy celních režimů • podmínky propuštění • formy celních prohlášení.

Celní dluh:
Vznik celního dluhu, formy úhrady apod. • ulehčení platby (odklad, posečkání, splátky).
Zajištění celního dluhu.

Celní přestupky a celní delikty:
Skutkové podstaty • sankce.

Informace k celnímu sazebníku integrovaného do TARIC CZ.
Osvobození zboží od dovozního cla.

Pravidla vyplňování celních prohlášení pro jednotlivé celní režimy:
Specifikace jednotlivých údajů uváděných do celních prohlášení.

Na závěr TEST IES.

Poznámka

Zájemci o získání mezinárodního certifikátu IES se mohou přihlásit ke složení zkoušky/testu. (Cena za vykonání zkoušky a poplatek za vystavení certifikátu není součástí kurzovného.) Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách). Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Minimum celního deklaranta

Vybraný termín:

21.11.2023 –  24.11.2023  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a tři ? Součet zapište číslicemi.