Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Mezinárodní účetní standardy II. – speciálka od A do Z

Kurzem Vás provede doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA

Lektorka dlouhodobě pracuje ve Velké Británii. Pro rok 2011 vyhrála celosvětové výběrové řízení na pozici IFRS Foundation Academic Fellow v Londýně,…

Kurzem Vás provede prof. RNDr. Ing. Michal R. Černý, Ph.D.

Základní info

Cíle kurzu

Na praktických příkladech a případových studiích vám lektoři vysvětlí přístupy IFRS k vykazování a oceňování finančních nástrojů (včetně standardu IFRS 9, jehož konečná verze byla přijata v roce 2014 s účinností od roku 2018) a postupy při sestavování konsolidované účetní závěrky.

Určeno pro

Kurz je určen posluchačům, kteří se chtějí seznámit s požadavky IFRS na vykazování finančních nástrojů a na sestavování konsolidované účetní závěrky.

Obsah kurzu

Vzdělávací program je zaměřen na tři samostatné okruhy:

1. Požadavky IFRS na vykazování a zveřejňování finančních nástrojů.

2. Požadavky IFRS na sestavení konsolidované účetní závěrky, včetně tzv. reportingu pro mateřskou společnost.

3. První přijetí IFRS podle IFRS 1.


9. 8. 2022 • doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA

IFRS 3 – Podnikové kombinace • IFRS 10 – Konsolidovaná účetní závěrka.


10. 8. 2022 • prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D.

IAS 32 – Finanční nástroje: Vykazování • IFRS 7 – Finanční nástroje: Zveřejňování • IFRS 9 – Finanční nástroje • IFRS 2 – Úhrady vázané na akcie.


11. 8. 2022 • doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA

IFRS 1 – První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví • případové studie na aplikaci vybraných standardů v praxi, při nichž budou též vysvětleny daňové dopady jednotlivých transakcí podle IAS 12 – Daně ze zisku a požadavky IFRS 13 na oceňování reálnou hodnotou (fair value).

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Kurz je součástí volného cyklu „Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) – speciálka od A do Z“.
Obsahem kurzu je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně.

Mezinárodní účetní standardy II. – speciálka od A do Z

Vybraný termín:

9.8.2022 –  11.8.2022  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a čtyři ? Součet zapište číslicemi.