Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH

Kurzem Vás provede Ing. Ivona Klabouchová - Významná odbornice na celní problematiku, věnuje se celnímu poradenství, přednáškové činnosti a publikuje v ekonomickém tisku.

Kurzem Vás provede Mgr. Milan Tomíček, Ph.D. - Staněk, Tomíček a partneři, s.r.o., daňový poradce

Základní info

Seminář je určen pro každého, kdo obchoduje se zbožím přes hranice České republiky i Evropské unie a chce získat ucelený přehled o celních pravidlech i uplatňování DPH u jednotlivých typů transakcí. Seminář určený pro celní a daňové specialisty ze společností obchodujících se třetími zeměmi, začátečníky i zkušené odborníky, kteří si chtějí utřídit a aktualizovat své znalosti, je zaměřen zejména na tyto oblasti:
* Dovoz zboží
- Postup při dovozním celním řízení
- Zjednodušené celní postupy a jejich vliv na vznik povinnosti přiznat DPH
- Elektronické celní rozhodnutí vs. daňový doklad pro účely DPH
- Stanovení základu pro výpočet cla a základu pro výpočet DPH při dovozu zboží
- Hromadný odklad platby cla
- Doměření/vrácení dovozního cla, oprava základu daně při dovozu zboží
- Osvobození dováženého zboží od cla a DPH
* Vývoz zboží
- Postup při vývozním celním řízení
- Elektronické celní rozhodnutí a potvrzení výstupu zboží
- Daňový doklad pro účely DPH
- Hodnoty při vývozu zboží (statistická hodnota, hodnota pro účely DPH)
* Vícestranné (řetězové) obchody
* DPH režim u služeb souvisejících s dovozem a vývozem zboží
* Diskuse, odpovědi na dotazy posluchačů.

Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH

Vybraný termín:

25.11.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2 636 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a devět ? Součet zapište číslicemi.