Kurz účetnictví - Modul C - Účetní závěrka

e-kurz

Základní info

 

Kurz účetnictví je multimediální učební pomůcka, byla zpracována s využitím současných didaktických poznatků a dlouholetých praktických zkušeností ve vzdělávání. Tato pomůcka vám umožní studovat "podvojné účetnictví" přístupnou formou s ohledem na vaše časové možnosti a v prostředí, které vám nejlépe vyhovuje.

Svým obsahem kurz pokrývá celou problematiku podvojného účetnictví od základů účetnictví, metod a technik účtování až po účetní závěrku. Pro přehlednost a variabilnější využití této multimediální učební pomůcky širokým okruhem uživatelů účetnictví, je kurz rozdělen do tří základních modulů (A,B,C) jež jsou dále členěny do dílčích kapitol. Vedle toho je součástí každého modulu úplné znění zákona o účetnictví a další prováděcí předpisy, názorné příklady a ověřovací testy znalostí, které vám pomohou při osvojení učiva.

Lekce 1 - Postup při uzavírání účetních knih - uzávěrka
Lekce 2 - Prvky účetní závěrky - účetní výkazy
Lekce 3 - Účetní závěrka
Lekce 4 - Základy finanční analýzy

 

Kurz účetnictví - Modul C - Účetní závěrka

Vybraný termín:

 Online

Cena
990 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.