Kurz účetnictví - Modul B - Metody účetnictví

e-kurz

Základní info

Kurz účetnictví je multimediální učební pomůcka, byla zpracována s využitím současných didaktických poznatků a dlouholetých praktických zkušeností ve vzdělávání. Tato pomůcka vám umožní studovat "podvojné účetnictví" přístupnou formou s ohledem na vaše časové možnosti a v prostředí, které vám nejlépe vyhovuje.

Svým obsahem kurz pokrývá celou problematiku podvojného účetnictví od základů účetnictví, metod a technik účtování až po účetní závěrku. Pro přehlednost a variabilnější využití této multimediální učební pomůcky širokým okruhem uživatelů účetnictví, je kurz rozdělen do tří základních modulů (A,B,C) jež jsou dále členěny do dílčích kapitol. Vedle toho je součástí každého modulu úplné znění zákona o účetnictví a další prováděcí předpisy, názorné příklady a ověřovací testy znalostí, které vám pomohou při osvojení učiva.

Lekce 1 - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Lekce 2 - Zásoby
Lekce 3 - Finanční účty
Lekce 4 - Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek
Lekce 5 - Zúčtovací vztahy
Lekce 6 - Rezervy a dlouhodobé závazky
Lekce 7 - Kapitálové účty
Lekce 8 - Náklady
Lekce 9 - Výnosy

 

Kurz účetnictví - Modul B - Metody účetnictví

Vybraný termín:

 Online

Cena
990 Kč + 21 % DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.