Kontrolní vazby v účetnictví

Kurzem Vás provede Bc. Zuzana Bartůšková

daňová poradkyně

Základní info

PRO

Určeno pro samostatné účetní, které mají znalosti účetnictví a samostatně účtují účetní případy. Kurz není vhodný pro začátečníky – při ukázkách nebudou vysvětlovány základní účetní pojmy a principy účtování.  

CÍL

Cílem kurzu je naučit se najít chyby, které se při účtování mohou objevit.

OBSAH

  • Práce se saldem – které účty nastavit saldokontně a jak s nimi pracovat
  • Kontroly v rámci majetku – provázanost účetnictví a evidence majetku, nastavení odpisů – účetní x daňové, kontroly opravy x technické zhodnocení
  • Pohledávky, závazky – vazba deník x knihy faktur x saldo, kdy a jak tvořit opravné položky, odepisovat
  • Kontrola banky, pokladny – co kontrolovat a jak
  • Časové rozlišení, dohadné položky – na co nezapomenout
  • Problémové položky z pohledu daně z příjmů – skrytý nehmotný majetek, technické zhodnocení, kdy chtít smlouvy a co v nich hledat

Kontrolní vazby v účetnictví

Vybraný termín:

12.9.2023  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

ONLINE
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.