Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Kontrola použití dotací ze strany poskytovatelů - obcí a měst

Základní info

<strong>Úvod – právní rámec následné veřejnosprávní kontroly příjemce dotace<br />
1. Podmínky pro čerpání dotace (od žádosti o dotaci ke smlouvě o jejím poskytnutí)</strong><br />
- požadavky žadatele<br />
- záměry poskytovatele<br />
- výsledné podmínky pro použití dotace.<br />
<strong>2. Průběh kontroly příjemce dotace</strong><br />
- průběh kontroly<br />
- pověření, protokol o výsledku kontroly<br />
- postup po ukončení kontroly, výzva k vrácení dotace<br />
<strong>3. Správnost a věrohodnost účetnictví</strong><br />
- náležitosti účetních dokladů prokazujících použití dotace<br />
- rozlišení investičních a provozních nákladů, technická zhodnocení a opravy<br />
<strong>4. Porušení rozpočtové kázně (nesprávné použití dotace)</strong><br />
- zadržení a neoprávněné použití poskytnutých prostředků<br />
- sankce<br />
- náklady uznatelné a neuznatelné<br />
<strong>5. „Opravné“ prostředky</strong><br />
- proti protokolu<br />
- proti rozhodnutí (platebnímu výměru)<br />
- žádost o prominutí odvodu, penále<br />
Závěr – shrnutí nejčastějších chyb, odpovědi na dotazy, diskuse.<br />
<br />
<strong>Seminář je určen </strong>příjemcům dotací od územních samosprávných celků a kontrolorům provádějícím veřejnosprávní kontrolu dotací. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál a doprovodné soubory na CD. Předběžné dotazy můžete zasílat společně se závaznou přihláškou.

Kontrola použití dotací ze strany poskytovatelů - obcí a měst

Vybraný termín:

30.3.2020  Jihomoravský kraj

Cena
1900 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a devět ? Součet zapište číslicemi.