Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS

Kurzem Vás provede Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Absolvent VŠE, fakulta financí a účetnictví, Katedra finančního účetnictví. Doktorské studium ukončil obhajobou dizertační práce na téma mezinárodních…

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři se seznámíte s konsolidací podle IFRS. Na praktických příkladech si procvičíte a ujasníte výpočet goodwillu, vliv přecenění na konsolidaci, metody konsolidace, vylučování vzájemných vztahů, sestavení konsolidovaného výkazu peněžních toků, konsolidaci zahraničních podniků, změny podílů při konsolidaci, dekonsolidaci, odloženou daň, konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu a specifikace konsolidace na výkaz peněžních toků.

Určeno pro

Seminář je určen těm, kteří potřebují sestavovat, ověřovat nebo analyzovat konsolidované účetní závěrky v rozsahu pravidel a požadavků IFRS.

Obsah kurzu

• koncepce konsolidované účetní závěrky v IFRS a odlišnosti vůči české účetní legislativě,

zdroje pravidel a požadavků a jejich uspořádání s ohledem na řešenou transakci:

– akvizice – IFRS 3,

– konsolidovaná účetní závěrka – IFRS 10,

– přidružené a společné podniky (ekvivalenční metoda) – IAS 28,

– společná ujednání – IFRS 11,

– zveřejňování – IFRS 12,

• plná konsolidace (konsolidace dceřiných společností) a ekvivalenční metoda (zachycení přidružených a společných podniků) – od akvizice pořízení až po řešení následných období,

• metoda akvizice v IFRS a odlišnosti vůči české úpravě,

• nákupy a prodeje dceřiných společností v průběhu období,

• změny podílů (navýšení, snížení) bez ztráty ovládání, dekonsolidace a změna míry vlivu z ovládání na podstatný vliv aj.,

• přímá a nepřímá technika konsolidace,

• vylučování vzájemných vztahů,

• konsolidace zahraničních podniků,

• vliv odložené daně na konsolidaci.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS

Vybraný termín:

28.11.2022 –  29.11.2022  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a deset ? Součet zapište číslicemi.