Konsolidovaná účetní závěrka dle českých účetních standardů – sestavení a specifika

Kurzem Vás provede Ing. Jaromír Chaloupka

Jaromír se stal od roku 2023 Partnerem pro audit. Je odpovědnou osobou za řízení provozu auditního oddělení, vedení auditorských zakázek a komunikaci…

Základní info

Cíle kurzu

Seminář vás seznámí s principy sestavení konsolidované účetní závěrky dle českých účetních předpisů. Zaměříme se zejména na definici konsolidačního celku a skupiny účetních jednotek a postupy klíčové pro sestavní konsolidace – zejména vyloučení podílů, vzájemných vztahů, výpočet konsolidačního rozdílu apod.

Určeno pro

Seminář je určen zejména pro hlavní účetní a finanční ředitele/ekonomické náměstky ze společností, které mají nebo budou mít povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku.

Obsah kurzu

Jak zjistit, zda má společnost povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku:

• co je konsolidační celek?,

• kategorizace skupiny účetních jednotek,

• termín zveřejnění

• splnění zákonné povinnosti.


Kdy nemusí být konsolidovaná účetní závěrka sestavena, i když jsou splněny podmínky dle zákona o účetnictví.


Co zvážit před sestavením konsolidované účetní závěrky:

• zahraniční účetní jednotky v rámci konsolidačního celku,

• rozdílnost účetních období,

• mám povinnost zahrnout do konsolidace veškeré účetní jednotky v konsolidačním celku?


Možné postupy konsolidace:

• plná metoda konsolidace,

• poměrná metoda konsolidace,

• ekvivalenční metoda.


• vyloučení podílů v dceřiných společnostech,

• konsolidační rozdíl,

• menšinový vlastní kapitál,

• vyloučení vzájemných vztahů mezi společnostmi zahrnutými do konsolidačního celku,

• cash flow a výkaz změn ve vlastním kapitálu,

• příloha ke konsolidované účetní závěrce,

• konsolidovaná výroční zpráva.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Konsolidovaná účetní závěrka dle českých účetních standardů – sestavení a specifika

Vybraný termín:

3.5.2023  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Online
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a tři ? Součet zapište číslicemi.