Komplikované účetní problémy

kurz

Základní info

Obsah kurzu:   Operace týkající se vlastního kapitálu (nabývací cena podílu, příplatky mimo základní kapitál, rozdělení zisku, úhrada ztráty). Peněžní toky podniku – cash flow. Problematika pohledávek – opravné položky zákonné i účetní, odpisy pohledávek, postoupení pohledávek, pohledávky z titulu smluvních sankcí. Rezervy a položky časového rozlišení. Používání pevného kurzu, účtování o kursových rozdílech. Operace týkajících se cenných papírů a derivátů. Zvláštnosti účtování v různých právních formách obchodních společností, vypořádací podíl společníků, účetnictví při likvidaci společností. Účetní období a návaznost na daň z příjmů. Úprava daňového základu při ukončení či přerušení podnikání,při změně režimu DPH.

Komplikované účetní problémy

Vybraný termín:

 Královéhradecký kraj

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a pět ? Součet zapište číslicemi.