JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO - víkendové kurzy v 25 mestách na Slovensku

kurz

Základní info

Kurz je určený pre začiatočníkov, ktorí nemajú s účtovníctvom praktické skúsenosti a chcú sa naučiť viesť účtovnú agendu v jednoduchom účtovníctve. Využijú ho napríklad podnikatelia - živnostníci, zamestnanci malých firiem, prípadne tí, ktorí si chcú svoje vedomosti v tejto oblasti utvrdiť alebo rozšíriť.

Na kurze sa naučíte samostatne viesť jednoduché účtovníctvo, spracovávať všetky tlačivá, daňové doklady a daňové priznania k DPH a k dani z príjmov fyzických osôb. Zoznámite sa s najčastejšie sa vyskytujúcimi prípadmi účtovania a vedenia agendy v podmienkach jednoduchého účtovníctva. Kurz je zameraný na praktické postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve (peňažný denník, evidencia pohľadávok a záväzkov, majetku a iné).

Obsah:
1. Zákon o účtovníctve
2. Účtovné doklady
3. Majetok
4. Pomocné knihy
5. Peňažný denník
6. Účtovné výkazy
7. Leasing
8. Daňové priznanie

Výučba prebieha na základe tématického plánu, ktorý schválilo Ministerstvo školstva SR. Počas kurzu kladieme veľký dôraz na praktické príklady, na základe ktorých si overujete nadobudnuté teoretické znalosti.

Na kurze vyučujú lektori, ktorí majú nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické skúsenosti s vedením účtovníctva pre viacero firiem.

V cene kurzu sú študijné materiály, tlačivá, zákon o účtovníctve, skriptá, zošit, pero a vo vybraných mestách bezplatné občerstvenie (káva a čaj). Súčasťou našich skrípt je aj anglický a nemecký slovník pre účtovníkov.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR a po jeho úspešnom absolvovaní získate osvedčenie.

Kurz je zostavený tak, aby účastníkov dôsledne pripravil pre prax. Kurzy sú vedené lektormi s bohatými skúsenosťami v odbore a poskytujú reálne príklady z účtovnej agendy. Absolventi sú pripravení na samostatné vedenie účtovníctva vďaka aktuálnym informáciám a dostatočnému času venovanému na získanie praktických zručností.

Rozsah kurzu:
25 vyučovacích hodín

Využite možnosť absolvovať bezplatný prípravný kurz "Základy účtovníctva" určený pre začiatočníkov!

Jednoduché účtovníctvo - víkendový kurz
(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO - víkendové kurzy v 25 mestách na Slovensku

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
90 Euro

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.