Jednoduché účetnictví a zpracování mezd

kurz

Základní info

Kurz je určen pro fyzické, právnické osoby účtující v soustavě jednoduchého účetnictví, osoby podnikající na živnostenský list se zpracováním daňového přiznání. Kompletní pohled na účetní operace, týkající se uzavření účetních knih, sestavení účetní uzávěrky, která je potom podkladem pro stanovení základu daně.

* Pohledávky a závazky, úvěrové a pokladní účty
* Investiční majetek
* Hospodářský výsledek, účetní závěrka
* Daňové přiznání, odpisy
* Leasing
* Přehled sociálního a zdrav. pojištění
* Mzdová agenda, výpočet mezd

Výstupní doklad: osvědčení s uvedeným počtem hodin.

Jednoduché účetnictví a zpracování mezd

Vybraný termín:

 Moravskoslezský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
1 925 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.