Jednoduché a podvojné účetnictví

kurz

Základní info

Učební osnova:
Funkce účetnictví - Uživatelé účetnictví, finanční účetnictví, manažerské účetnictví, vnitropodnikové účetnictví.

Jednoduché účetnictví - Srovnání účetnictví, zásady vedení JÚ, knihy v JÚ / peněžní deník, pomocné knihy /, základní pricipy, normy, vymezení účetních dokladů a jejich náležitosti, základní schémata účetních zápisů v JÚ, účetnictvía daň z příjmů, úprava peněžního deníku s ohledem na požadavky daňového přiznání, operace nepeněžního charakteru, závěrkové operace, sestavení daně z příjmu.

Podvojné účetnictví

Struktura majetku - Aktiva, pasiva - rozvaha, bilanční princip, obeh majetku
Účet a jeho forma - účetní osnova - Základní zúčtovací vzdaty - podvojný účetní zápis, rozpis rozvahy do účtů, rozvahové účty a jajich uzávěrka, účety vysledkové a jejich uzávěrka, náklady, výnosy, hospodářský výsledek.
Výzkum, druh účetních dokladů - Náležitosi účetních dokladů a jejich oběh, investice, účetní knihy
Daně a daňová soustava - Daňová struktura v čR, přímě, nepřímě daně, výpočet daně z příjmů PO a FO, účetní HV x HV ke zdanění, daňové přiznání /DPH, silniční daň, daň z nemosvitostí atd./
Vedení účetní agendy na počítači

Jednoduché a podvojné účetnictví

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.