IFRS - základní koncepce - ON-LINE

Kurzem Vás provede Ing. Libor Vašek, Ph.D. - Účetní expert, odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu VŠE. Konzultant a odborný lektor v oblasti IFRS a podnikových konsolidací. Člen kontrolního výboru RVDA, člen Legislativní rady malých a středních podniků při AMSP ČR, autor a spoluautor odborných publikací a článků. Autor podcastu Pro(fi) účetní.

Základní info

Bližší program:
* Regulace a koncepce účetního výkaznictví založeného na IFRS
* Účetní závěrka sestavená dle IFRS - koncepční pohled na účetní výkazy, jejich strukturu, obsahovou náplň, provázanost, významnost
* Vybrané účetní oblasti v základní rovině – vydefinování, oceňování při pořízení, oceňování po dobu držby/užívání, vyřazení:
- pozemky, budovy a zařízení,
- investice do nemovitostí,
- nehmotná aktiva vč. výzkumu a vývoje,
- výpůjční náklady,
- investiční a provozní dotace,
- zásoby,
- výnosy ze smluv se zákazníky,
- rezervyPoznámka: Na tento seminář volně navazuje seminář IFRS - HLUBŠÍ A ROZŠÍŘENĚJŠÍ POZNÁNÍ, který se koná v pondělí 9. prosince 2024.

IFRS - základní koncepce - ON-LINE

Vybraný termín:

2.12.2024  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena
2 471 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a jedna ? Součet zapište číslicemi.