IFRS - základní koncepce - ON-LINE

Kurzem Vás provede Ing. Libor Vašek, Ph.D. - odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE, Je účetním expertem certifikace účetní profese, členem Komory certifikovaných účetních a od roku 2013 jejím předsedou. Působil jako zkušební komisař pro zkoušku finančního účetnictví a výkaznictví v systému certifikace účetní profese, nyní je recenzentem zkoušky z IFRS. Věnuje se lektorské a poradenské činnosti v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a konsolidací účetních závěrek. Dále je členem kontrolního výboru Rady pro veřejný dohled nad auditem, členem Legislativní rady malých a středních podniků při AMSP ČR, zastupoval Komoru certifikovaných účetních v Národní účetní radě.

Základní info

Bližší program:
* Regulace a koncepce účetního výkaznictví založeného na IFRS
* Účetní závěrka sestavená dle IFRS - koncepční pohled na účetní výkazy, jejich strukturu, obsahovou náplň, provázanost, významnost
* Vybrané účetní oblasti v základní rovině - vydefinování, oceňování při pořízení, oceňování po dobu držby/užívání, vyřazení - pozemky, budovy a zařízení, investice do nemovitostí, nehmotná aktiva vč. výzkumu a vývoje, výpůjční náklady, investiční a provozní dotace, zásoby a výnosy ze smluv se zákazníky, rezervy, cizoměnové přepočty transakcí a zůstatkůPoznámka: Na tento seminář volně navazuje seminář IFRS - HLUBŠÍ A ROZŠÍŘENĚJŠÍ POZNÁNÍ, který se koná v pondělí 24. října 2022.

IFRS - základní koncepce - ON-LINE

Vybraný termín:

4.10.2022  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2 223 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a sedm ? Součet zapište číslicemi.