Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

IFRS v praxi – pro pokročilé

Kurzem Vás provede Robert Mládek

Poradce a lektor ve společnosti 1. VOX a.s.

Základní info

Cíle kurzu

Většina firem v Čechách se s IFRS nezabývá proto, že se na ně vztahuje § 19a nebo § 23a zákona o účetnictví, nýbrž proto, že jejich mateřská organizace se musí řídit Evropským nařízením. Ale, bez ohledu na to, proč IFRS aplikují, stále platí, že pro zjištění základu daně se vychází z výsledku hospodaření, a to vždy bez vlivu Mezinárodních účetních standardů. Proto i ty společnosti, které použijí IFRS pro účtování a sestavení účetní závěrky, musí mít jistotu, že také postupují v souladu s daňovými pravidly.


Z praktického hlediska se při aplikaci IFRS občas naráží na jistou komplikaci. Jak napovídá název, International Financial Reporting Standards upravují reporting (výstupy), nikoli accounting (postupy).

Mimo jiné to znamená, že IFRS nepředepisují žádnou směrnou účtovou osnovu, a zpravidla ponechávají tvorbu účetních postupů na úsudku těch, kteří standardy musí nejprve interpretovat a pak zavést do praxe.

Proto, kromě výkladu, seminář nabízí stovky praktických příkladů toho, jak IFRS použít pro účtování. Školení se také dotýká toho, jak jednat o účetních postupech s auditorem (interním i externím) a vyšším vedením tak, aby se sladily požadavky evropské právní úpravy (především Nařízení 1606/2002) s požadavky té české (především zákon 563 a 586).


Vedle neustále aktuálních oblastí jako výnosy, leasing či reálná hodnota, školení probírá pokročilejší témata jako push down accounting, goodwill, provisions nebo impairment. Aby bylo co nejužitečnější, školení účastníkům nejen nabízí možnost klást dotazy, ale také se zapojit do diskuze, a tím ovlivnit nejen výběr témat (ne všechna témata jsou volitelná), ale i hloubku, do které se probírají.


Nakonec, vzhledem k tomu, že mnoho firem používá anglický jazyk na celofiremní úrovni, materiál je dvojjazyčný, seminář probírá základní účetní angličtinu, a upozorňuje na místa, kde často dochází k nedorozumění.

Určeno pro

Seminář je určen těm, kteří se již seznámili s IFRS a rádi by prohloubili své znalosti. Spíš než pro ty, kteří se čerstvě ocitli v prostředí, kde se IFRS aplikuje, je zaměřen na ty, kteří v takovém prostředí už nějakou dobu pracují, a rádi by se posunuli dál.

Seminář je přínosem také pro auditory, poradce či pracovníky IT firem, kteří se zajímají o technické aspekty IFRS.

Obsah kurzu

• úvod do problematiky,

• zaúčtování, ocenění, vykazování,

• reálná hodnota,

• peníze a krátkodobé investice (přehled),

• pohledávky: smluvní majetek, uznání výnosů (ocenění), příklady,

• zásoby: klasifikace, ocenění, příklady, uznání výnosů (načasování),

• časové rozlišení a dohadné položky,

• hmotný majetek: třídy a skupiny, ocenění, komponenty, životnost a odpisy,

• nehmotný majetek: třídy a skupiny, ocenění, goodwill,

• leasing,

• závazky,

• vlastní kapitál,

• výsledovka, uznání výnosů (služby a POC),

• impairment,

• volitelná témata (segmenty, cizí měny, finanční nástroje, atd.).


Odpovědi na dotazy

Poznámka

Výklad je v českém jazyce. Podkladové materiály jsou dvojjazyčné: anglické a české. Během výuky jsou upřesňovány různé anglické pojmy.

Samozřejmostí je občerstvení a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

IFRS v praxi – pro pokročilé

Vybraný termín:

22.5.2023 –  24.5.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a sedm ? Součet zapište číslicemi.